IJsbeer

IJsbeer

Dit is onze groepspagina. Hiermee willen we u dit jaar goed op de hoogte houden van de activiteiten die we doen.

In onze groep zijn aan het werk:

Joyce     Juf Joyce Albers (ma t/m woe)

Germaine     Juf Germaine Vedder (do en vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. De groepsmissie van onze groep is:

wij ijsberen doen erg ons best, leren veel en denken aan de rest

Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • namen van de andere kinderen kennen en weten wie je maatje is
  • weten hoe het planbord werkt
  • de geleerde vormen kennen
  • de letter van de week kunnen benoemen
  • Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas in de kring, hier doen wij dan taal of rekenactiviteiten. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal,  verkeer, kanjertraining, planbord, werken met ontwikkelingsmateriaal.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steeven. Dit is op de donderdag. Ook hebben wij om de week dans op dinsdag van meester Giel.

Nieuws

Geen berichten gevonden