DIRECTEUR OBS DE BOEIER M/V (0,8 fte – 1,0 fte)

Geplaatst op dinsdag 23 mei 2017

 

DE BOEIER ZOEKT KAPITEIN OM DE JUISTE KOERS TE VAREN

Openbare basisschool De Boeier zoekt met ingang van 01 – 08 – 2017 een

DIRECTEUR M/V (0,8 fte – 1,0 fte)

inspirerend en daadkrachtig

Als directeur zorgt u samen met het team voor een uitdagende, inspirerende en veilige leeromgeving. U gebruikt de kracht van het team, herkent talenten en weet het beste uit mensen te halen. Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van gespreid leiderschap binnen de school. U wilt zich voor langere tijd aan de school verbinden.

Alle directeuren van de basisscholen die vallen onder de Stichting SchOOL zijn naast directeur ook lid van het leidinggevend kader binnen de organisatie. SchOOL is een stichting die inzet op samenwerking en haar directeuren wil verbinden in een professionele leergemeenschap ten behoeve van de ontwikkeling van alle aangesloten scholen.

Reactietermijn: 9 juni 2017

BENT U ONZE KAPITEIN? 

 

 

SCHOOL– EN FUNCTIEPROFIEL

1. Openbare basisschool De Boeier

OBS De Boeier is een openbare school te Lelystad met 472 leerlingen die verdeeld zijn over 19 homogene groepen. De school is continu in ontwikkeling en biedt naast de kernvakken 21e eeuwse vaardigheden aan om kinderen de toekomst vol vertrouwen tegemoet te laten gaan. Een optimale samenwerking tussen ouders, kinderen en leraren wordt hierbij bewust ingezet.

De missie van de school is Bewust Boeier.

 • Zelfbewust zijn, weten wie je bent, wat je kan en wat je wilt leren.
 • Bewust zijn van de mensen om je heen! Samen zorgen voor een uitdagend, inspirerend en veilige leeromgeving!
 • Bewust zijn van de omgeving om je heen! Hoe zorgen we er samen voor dat onze leefomgeving duurzaam is?
 • Bewust omgaan met onze gezondheid. Een gezonde leefstijl.

De school werkt volgens de principes van continu verbeteren. De leerlingen worden actief betrokken bij het ontwikkelen van een groepsmissie, gedragsregels en doelen. Er is veel aandacht voor doelen op persoonlijk niveau. Hierbij staat het eigenaarschap centraal, wat is terug te vinden in het werken met portfolio’s en de gesprekken hierover.

Het team typeert zichzelf als hardwerkend, sprankelend, lerend en kritisch. Een gespreid leiderschapsteam geeft richting aan de schoolontwikkeling.

 

2. Arbeidsvoorwaarden en functieprofiel

Arbeidsvoorwaarden

Functie:                         Directeur

Bevoegd gezag:            Stichting SchOOL

Ingangsdatum:            1 augustus 2017 of zo spoedig mogelijk daarna

Dienstverband:            Een tijdelijke benoeming met uitzicht op een vast dienstverband

Betrekkingsomvang:   0,8 fte – 1,0 fte

Salaris:                           Schaal DC conform CAO PO

Extra’s:                          De stichting beschikt over een aantrekkelijk pakket aan secundaire

arbeidsvoorwaarden.

 

Functie-eisen

U beschikt over minimaal hbo-niveau plus en bent in staat om vanuit de verbinding met de eigen school een bijdrage te leveren aan de verdere positionering van de stichting als geheel.

U heeft een onderwijsachtergrond in het PO dan wel in een andere onderwijssector (bijvoorbeeld VO of Hogeschool). Daarnaast heeft u leidinggevende ervaring.

 

Functieprofiel

 • U bent een onderwijskundig leider die bereid is, in verbinding met het team, ergens voor te gaan staan en daaraan vast te houden. U toont lef.
 • U heeft visie op leren en weet, als het om leeropbrengsten gaat, wat ertoe doet. Daarbij bent u een aanjager als het gaat om onderwijsontwikkeling. U gebruikt de kracht van het team, herkent talenten en weet het beste uit mensen te halen. U borgt daarbij de aanwezige kwaliteit en maakt het team hiervoor medeverantwoordelijk.
 • U geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.
 • U schept een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers gehoord, gestimuleerd en gewaardeerd worden.
 • U bent gedreven om het team en uzelf te blijven ontwikkelen. U neemt mensen mee in die ontwikkeling, stelt duidelijke grenzen en durft ook de confrontatie aan te gaan.
 • U erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, ouders en andere stakeholders. Daarnaast beschikt u over goede schriftelijke vaardigheden. U kunt kort en helder formuleren.
 • Behalve het meenemen van het eigen team wordt er nadrukkelijk een beroep op u gedaan een bijdrage te leveren aan het versterken van de stichting als geheel. U realiseert zich dat twintig schooldirecteuren nog niet vanzelfsprekend een sterke stichting maken, maar dat daar kennisdeling voor nodig is alsmede de bereidheid een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om onderwijsontwikkeling.

 

Persoonskenmerken

De beoogde directeur is

 • enthousiast
 • inspirerend
 • daadkrachtig
 • een verbinder

 

3. Solliciteren 

Hebt u belangstelling voor deze uitdagende vacature, stuur dan uw brief met motivatie en curriculum vitae, gericht aan mevrouw J. Wolters, beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit, voor 9 juni 2017 naar j.wolters@stichtingschool.nl .

De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland in week 25.

De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in week 26.

Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

 

Contactgegevens

Janny Wolters

Postbus 2451, 8203 AL Lelystad

Mobiel: +31 6 510 270 81

E-mail: j.wolters@stichtingschool.nl

Website: www.stichtingschool.nl