De eerste maand

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Op 8 januari ben ik begonnen met mijn werk hier op de Boeier. Inmiddels heb ik een flink aantal ouders ontmoet, ook op de avond die de ouderraad had georganiseerd op 17 januari jl. Mijn eerste indrukken van deze school als mijn nieuwe werkomgeving zijn heel positief. Er wordt hier veel geleerd, het is gezellig en ondanks de grote aantallen leerlingen in de school, ook rustig.

Een aantal zaken zijn blijven liggen, dat kon ook niet anders met de onderbezetting die er was. Ik noem als voorbeeld het gesprek over schooltijden. Zoals ik in eerdere bijeenkomsten, zoals de MR, heb gemeld, ligt mij focus voornamelijk op volgend schooljaar. Voor dit schooljaar zijn de meeste zaken geregeld, gelukkig, en loopt het ook allemaal. Samen met Aukje ben ik aan het kijken hoe wij onze taken het best kunnen verdelen en welke zaken nu belangrijk zijn of even kunnen wachten.

Ik ben vier dagen per week aanwezig, dus als u me wilt spreken dan kan dat vaak. Als ik er niet ben kunt u me mailen met het verzoek voor een afspraak of om even te bellen. Ik doe dat graag en zie het als een belangrijk onderdeel van mijn werk en onze school. Mijn mailadres is: r.renzema@stichtingschool.nl

Met vriendelijke groet,
Roelie Renzema