Staking 14 maart

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Zoals aangekondigd in een mail aan u op 23 februari jl., de dag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie, kan ik u melden dat de Boeier zijn deuren gesloten houdt op woensdag 14 maart as.

Op die dag zullen medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een dag staken. Zij nemen hiermee het stokje over van scholen in Friesland, Groningen en Drenthe die op 14 februari hebben gestaakt.

Tot nu toe waren de twee voornaamste redenen om te staken de werkdruk en het relatief lage salaris van leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs. De minister heeft in februari besloten om structureel middelen ter beschikking te stellen om de werkdruk op de scholen te verlagen. Nu wordt gestaakt voor een hoger salaris. Verlagen van de werkdruk en een hoger salaris maken het vak van leerkracht weer aantrekkelijk en dat is van belang voor voldoende leerkrachten en goed onderwijs. Er is begrip voor het standpunt van de leerkrachten.

Wij hebben geïnventariseerd of de leraren op onze school mee willen doen aan de staking. Dat aantal was zo hoog dat we hebben besloten die dag geen onderwijs aan te kunnen bieden.