Update portfolio

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

De komende week staat nog in het teken van de Cito toetsen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, werken we met portfolio’s. Het werken met portfolio’s bevordert het eigenaarschap bij kinderen. Zij stellen hun eigen doelen en weten waar en hoe ze hieraan willen werken. Kinderen kunnen laten zien waar ze trots op zijn!

Juist na de Cito periode is het mooi om in een gesprek met ouders, leerkracht en kind over de afgelopen periode te praten, maar juist ook over waar je nu aan wilt werken, hoe je dit wilt gaan doen, welke hulp je dan op school nodig hebt en wat je ouders dan voor je kunnen betekenen.

De kinderen (en hun ouders) in de groepen 3 t/m 5 is dit nieuw. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn bij het gesprek aanwezig. Het is een kind-gestuurd gesprek: het kind vertelt zelf over zijn of haar portfolio. Bij de groepen 3 is het gesprek nog leerkracht-gestuurd.

De kinderen van de groepen 1 t/m 3 krijgen het portfolio op maandag 12 februari mee naar huis. Tijdens het gesprek moet het portfolio weer mee terug naar school. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen het portfolio na het gesprek mee naar huis. Een week later moet het portfolio weer terug op school zijn.

Voor de ouders en kinderen van de groepen 4 t/m 8 is het de bedoeling dat na het gesprek nog een ‘plus-delta’-blad wordt ingevuld. Hierop kunt u over het portfoliogesprek aangeven wat er goed ging en wat er eventueel nog verbeterd kan worden.