Andere schooltijden

Geplaatst op woensdag 21 maart 2018

Op 13 februari j.l. is de werkgroep Andere Schooltijden voor de laatste keer bijeen geweest. We hebben een goede en leuke avond gehad. Er is veel informatie gedeeld met elkaar. Ik heb naast informatie veel achtergronden gekregen en ik denk dat ik daarmee verder kan om argumenten te wegen en uiteindelijk een beslissing te nemen m.b.t. de vraag die er ligt over andere schooltijden: moeten we overgaan op een continu rooster voor de Boeier en zo ja hoe geven we dat vorm?

Ik heb de werkgroep bedankt voor de geleverde inspanningen. Ik stel het zeer op prijs dat ouders en leerkrachten er zoveel tijd en energie aan hebben besteed.

Nu ga ik eerst verder met het team in gesprek over dit onderwerp. Het hele proces heeft nogal wat teweeg gebracht en het is nu zaak om samen te kijken waar we uitkomen met daarin meegenomen de informatie vanuit de werkgroep. De gesprekken in en met het team zullen vanaf mei plaatsvinden.

Zodra er meer nieuws is zal ik daarover berichten via de Langszij en op deze plek op de site.

Roelie Renzema