Langszij april 2018

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018
Langszij april 2018

Belangrijke data 

 6 april  Weeksluiting Zeeotter, Inktvis en Mossel
 13 april  Weeksluiting IJsbeer en Zeeanemoon
 16 april  Lentepad groepen 1 en 2
 17 – 19 april  Cito eindtoets groepen 8
 20 april  Koningsspelen
 27 april-11 mei  Meivakantie
 21 mei  Tweede pinksterdag
 22 – 25 mei  Avondvierdaagse
 26 mei  Zeebodemloop
Ouderbetrokkenheid
Het is de wens van de Stichting School in het algemeen en van de Boeier in het bijzonder om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en zo veel mogelijk uit de samenwerking tussen school en ouders te halen. Dit, natuurlijk, om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In het schoolplan van de Boeier staat dat het voornemen was om aan ten minste drie van de tien standaarden van Ouderbetrokkenheid 3.0 te voldoen tegen het einde van dit schooljaar. Dat wordt nog krap maar niet ondoenlijk… In elk geval wil ik graag een eerste stap maken hiermee. Daartoe wil ik eenieder die tijd vrij wil maken om mee te denken uitnodigen zich bij mij te melden. Degenen die zich hebben aangemeld zullen t.z.t. worden uitgenodigd om met mij en anderen binnen de school in gesprek te gaan over beelden en werkwijzen die we voor ons zien bij een veranderde ouderbetrokkenheid. Kom even langs om u aan te melden of mail naar r.renzema@stichtingschool.nl
Masterstudies op De Boeier

De Boeier is een school waarbij naast de leerlingen, ook leraren steeds aan het leren zijn. Dit is onder andere terug te zien in de verschillende opleidingen waarmee de leraren bezig zijn. Dit jaar ronden drie juffen hun Master Leren en Innoveren af aan de Katholieke Pabo Zwolle. Zij hebben hiervoor vorig jaar al een individueel praktijkonderzoek in de eigen klassen gehouden.
Dit jaar worden de onderzoeken collectief gehouden in meerdere klassen van De Boeier.

Juf Daniëlla: In de groepen 1 en 2 gaan aan het eind van dit schooljaar voor het eerst portfoliogesprekken plaatsvinden. Juf Daniëlla is hier met haar masteropleiding mee bezig en heeft voor de juffen en kinderen stappenplannen gemaakt. De kinderen zijn begonnen met oefenen en de laatste weken hebben zelfs al wat ‘oefen’ gesprekken plaatsgevonden. De kinderen waren enthousiast! Nog een paar maanden en dan mogen alle kinderen uit groep 1 en 2 hun prachtige portfolio laten zien!
Juf Marjolein: Afgelopen februari hebben de leerlingen van groep 3 en 4 voor het eerst een portfoliogesprek gevoerd. Dit leek vooraf best spannend. Een masteronderzoek in de groepen 3 en 4 heeft twee mooie stappenplannen voor de leerkrachten en de leerlingen opgeleverd. Leerkrachten hebben in dit onderzoek samen geleerd én leerlingen hebben hun input gegeven; dit alles helpt de leerlingen om inzicht in hun eigen leerproces te krijgen en eigenaarschap te ontwikkelen. Tezamen dit heeft bijgedragen aan de mooie portfoliogesprekken die de leerlingen zelfstandig hebben gevoerd. Daar zijn wij als school best trots op!
Juf Marianne: In de groepen 5 en 6 zijn de leraren aan de slag gegaan met het stellen van effectieve feedbackvragen tijdens de rekenlessen. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van een zelfgemaakte ‘feedbackwaaier’. Hierop staan de verschillende fases van de lessen en de bijbehorende voorbeeldvragen die de leraren kunnen stellen aan de leerlingen. De meest effectieve feedback die hierbij gegeven kan worden, is de zogenaamde ‘BKC-feedback”:Bevestig wat al goed gaat, wees Kritisch op wat nog niet en wees Constructief in de aanwijzingen over hoe de leerling verder kan gaan. Ook wordt er structureel aandacht besteed aan het reflecteren van de kinderen op hun doelen en eigen handelen. Over het onderzoek heeft juf Marianne ook een artikel geschreven dat verschenen is in het rekenvaktijdschrift ‘Volgens Bartjens’. U kunt dit artikel via onderstaande knop vinden.
Artikel: Doelgericht naar effectieve feedback
Nieuws uit de oudervereniging
De ouderraad, zoals u ons kent binnen De Boeier, is per 1 januari 2018 formeel een oudervereniging. Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school, beter regelen. Iedere ouder met leerling(en) op de Boeier is gevraagd lid te worden van de oudervereniging. Als lid heeft u rechten, zo kunt u uw stem uitbrengen tijdens de jaarvergadering over de financiële verantwoording en de begroting. Verder kunt u ook uw stem uitbrengen wanneer er nieuwe leden van het bestuur worden gekozen. Uw plichten zijn eigenlijk heel beperkt. Het lidmaatschap betekent niet dat u zich als ouder verplicht in moet zetten voor de OR.
De school vindt het belangrijk dat er naast het reguliere lesaanbod extra activiteiten georganiseerd worden die de tijd voor onze kinderen op school nog leuker maakt. Een groot deel van deze activiteiten wordt door de leerkrachten zelf georganiseerd, waarbij de oudervereniging voor ondersteuning zorgt. Voor deze activiteiten moeten ook zaken geregeld worden die extra geld kosten, zoals boodschappen, vervoer en verblijf. Dit wordt bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten niet georganiseerd worden. De school had de inning en het financiële beheer van de vrijwillige ouderbijdrage tot nu toe uitbesteed aan de ouderraad, vanaf 1 januari 2018 is dit overgedragen aan de oudervereniging.
Het oude rekeningnummer is per heden opgeheven. De automatische incasso’s van vorig schooljaar zijn daarmee ook komen te vervallen. Het nieuwe rekeningnummer is: NL 90 RABO 0327 245298 t.n.v. Oudervereniging de Boeier o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren), de groepsnaam en de omschrijving ‘ouderbijdrage 17/18’.Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen?
Wij zijn iedere maandagochtend in de teamkamer. U kunt ook mailen naar:  or.boeier@stichtingschool.nl.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging
Schoolfoto’s
Op maandag 9 april t/m donderdag 12 april is onze schoolfotograaf weer aanwezig. In de mail die u heeft ontvangen, staat een overzicht wanneer de groep van uw kind aan de beurt is. We hebben rekening gehouden met de gymtijden.
Bij Richard liggen lijsten waarop u kunt intekenen voor een broer/zus foto met kinderen die niet op de Boeier zitten.
Dit is niet nodig wanneer broers en of zussen op de Boeier zitten. Dit wordt dan tijdens schooltijd geregeld.
Koningsspelen
De koningsspelen komen er weer aan! Deze hebben het doel om te laten zien dat goed ontbijten en actief zijn, goed en vooral leuk is. Omdat dit altijd op de laatste vrijdag voor koningsdag is, zullen de koningsspelen dit jaar op vrijdag 20 april zijn. Tijdens deze dag hebben we het koningsontbijt en de koningssportdag. We verzamelen eerst om 08:30 in de klassen, om daarna direct naar de buiten te gaan om gezamenlijk het koningsspelenlied “Fitlala” te dansen en te zingen op het schoolplein. Hierna volgt het koningsontbijt in de klas. Verdeeld over de dag zullen alle groepen aan de beurt komen om de actieve spellen van de koningsspelen te spelen.
Oefenen jullie thuis ook mee met het koningsspelenlied 2018 ‘Fitlala’? Klik hiervoor op de onderstaande knop.
Wij hebben er nu al veel zin in!Groeten, De koningsspelen commissie
Koningsspelenlied ‘Fitlala’
Zwerfboekenkast
Sinds de Kinderboekenweek van 2016 heeft de Boeier een zwerfboekenkast. In deze kast staan boeken die je thuis of op school mag lezen. In deze kast staan zowel verhalende als informatieve boeken. Snuffel eens in deze kast en waarschijnlijk vind je wel een mooi boek die bij jou past! Wat dacht je van het prentenboek “Bo is niet verliefd”, dat gaat over varkentje Bo die echt niet verliefd is op beertje Fee. Of het boek “Stoer hoor!” leesniveau M3 Dit boek gaat gaat over Rik die uitgelachen wordt omdat hij met meisjes voetbalt. Of het boek “Dinosaurussen”, een mooi informatief boek over dino’s. Ook “Mimi het wonderkind” is een mooi boek om te lezen of om voor te lezen. En wat dacht je van “Toetsel en het levenslicht” geschreven door een vader van een oud-leerling. Dit boek gaat over Toetsel en Skunk. Hun ouders zijn jaren geleden spoorloos verdwenen tijdens een grote storm, maar op een dag ontdekt Toetsel een groot geheim…
Waarom is voorlezen zo belangrijk?
Voorlezen heeft een gunstig effect op de taalontwikkeling, ook is de woordenschat van kinderen die worden voorgelezen groter.Waarom is lezen zo belangrijk?
Kinderen die veel lezen zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en verhalen schrijven. Kinderen die veel lezen kennen meer woorden.Veel leesplezier!
Andere Schooltijden

De werkgroep Andere Schooltijden is inmiddels ontbonden. We hebben een goede en leuke avond gehad en er is veel informatie gedeeld. Ik ben de werkgroep daarvoor zeer erkentelijk. Naast informatie heb ik veel achtergronden gekregen en ik denk dat ik daarmee verder kan om argumenten te wegen en uiteindelijk een beslissing te nemen. Nu gaan we eerst weer binnen het team in gesprek over deze kwestie. We zullen de opbrengsten van het traject meenemen in dat gesprek. Vanaf juni zijn er momenten gepland om het hierover te hebben. We zullen iedereen goed op de hoogte brengen van denkrichting en proces.
Aanmeldroute Sterk in de Klas

Per februari 2018 is Maryam Satari vanuit het Jeugd en Gezinsteam betrokken bij ons op school voor Sterk in de Klas. Sterk in de Klas kan ingezet worden bij vragen rondom de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerkrachten kunnen kinderen voor Sterk in de Klas aanmelden bij Maryam Satari of bij de intern begeleider. Ouders kunnen zelf ook de kinderen aanmelden voor Sterk in de Klas. Zij kunnen dit kenbaar maken bij de leerkrachten van hun kind of via onderstaande gegevens direct aanmelden. Na de aanmelding worden ouders en leerkrachten uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek wordt er een plan opgesteld met daarin de doelen. Bij het traject worden zowel ouders als leerkrachten betrokken om zoveel mogelijk de driehoek ouder-kind-school te verbinden.

Voor vragen en aanmeldingen is Maryam te bereiken op 06-22218836 of m.satari@jgtlelystad.nl

Naar de website
Copyright © 2018 obs de Boeier, All rights reserved.