Masterstudies op De Boeier

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018
De Boeier is een school waarbij naast de leerlingen, ook leraren steeds aan het leren zijn. Dit is onder andere terug te zien in de verschillende opleidingen waarmee de leraren bezig zijn. Dit jaar ronden drie juffen hun Master Leren en Innoveren af aan de Katholieke Pabo Zwolle. Zij hebben hiervoor vorig jaar al een individueel praktijkonderzoek in de eigen klassen gehouden.
Dit jaar worden de onderzoeken collectief gehouden in meerdere klassen van De Boeier.
Juf Daniëlla: In de groepen 1 en 2 gaan aan het eind van dit schooljaar voor het eerst portfoliogesprekken plaatsvinden. Juf Daniëlla is hier met haar masteropleiding mee bezig en heeft voor de juffen en kinderen stappenplannen gemaakt. De kinderen zijn begonnen met oefenen en de laatste weken hebben zelfs al wat ‘oefen’ gesprekken plaatsgevonden. De kinderen waren enthousiast! Nog een paar maanden en dan mogen alle kinderen uit groep 1 en 2 hun prachtige portfolio laten zien!
Juf Marjolein: Afgelopen februari hebben de leerlingen van groep 3 en 4 voor het eerst een portfoliogesprek gevoerd. Dit leek vooraf best spannend. Een masteronderzoek in de groepen 3 en 4 heeft twee mooie stappenplannen voor de leerkrachten en de leerlingen opgeleverd. Leerkrachten hebben in dit onderzoek samen geleerd én leerlingen hebben hun input gegeven; dit alles helpt de leerlingen om inzicht in hun eigen leerproces te krijgen en eigenaarschap te ontwikkelen. Tezamen dit heeft bijgedragen aan de mooie portfoliogesprekken die de leerlingen zelfstandig hebben gevoerd. Daar zijn wij als school best trots op!
Juf Marianne: In de groepen 5 en 6 zijn de leraren aan de slag gegaan met het stellen van effectieve feedbackvragen tijdens de rekenlessen. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van een zelfgemaakte ‘feedbackwaaier’. Hierop staan de verschillende fases van de lessen en de bijbehorende voorbeeldvragen die de leraren kunnen stellen aan de leerlingen. De meest effectieve feedback die hierbij gegeven kan worden, is de zogenaamde ‘BKC-feedback”:Bevestig wat al goed gaat, wees Kritisch op wat nog niet en wees Constructief in de aanwijzingen over hoe de leerling verder kan gaan. Ook wordt er structureel aandacht besteed aan het reflecteren van de kinderen op hun doelen en eigen handelen. Over het onderzoek heeft juf Marianne ook een artikel geschreven dat verschenen is in het rekenvaktijdschrift ‘Volgens Bartjens’. U kunt dit artikel via onderstaande knop vinden.
Artikel: Doelgericht naar effectieve feedback