Nieuws uit de oudervereniging

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018

De ouderraad, zoals u ons kent binnen De Boeier, is per 1 januari 2018 formeel een oudervereniging. Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school, beter regelen. Iedere ouder met leerling(en) op de Boeier is gevraagd lid te worden van de oudervereniging. Als lid heeft u rechten, zo kunt u uw stem uitbrengen tijdens de jaarvergadering over de financiële verantwoording en de begroting. Verder kunt u ook uw stem uitbrengen wanneer er nieuwe leden van het bestuur worden gekozen. Uw plichten zijn eigenlijk heel beperkt. Het lidmaatschap betekent niet dat u zich als ouder verplicht in moet zetten voor de OR.
De school vindt het belangrijk dat er naast het reguliere lesaanbod extra activiteiten georganiseerd worden die de tijd voor onze kinderen op school nog leuker maakt. Een groot deel van deze activiteiten wordt door de leerkrachten zelf georganiseerd, waarbij de oudervereniging voor ondersteuning zorgt. Voor deze activiteiten moeten ook zaken geregeld worden die extra geld kosten, zoals boodschappen, vervoer en verblijf. Dit wordt bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder deze bijdrage kunnen de activiteiten niet georganiseerd worden. De school had de inning en het financiële beheer van de vrijwillige ouderbijdrage tot nu toe uitbesteed aan de ouderraad, vanaf 1 januari 2018 is dit overgedragen aan de oudervereniging.
Het oude rekeningnummer is per heden opgeheven. De automatische incasso’s van vorig schooljaar zijn daarmee ook komen te vervallen. Het nieuwe rekeningnummer is: NL 90 RABO 0327 245298 t.n.v. Oudervereniging de Boeier o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren), de groepsnaam en de omschrijving ‘ouderbijdrage 17/18’.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen?
Wij zijn iedere maandagochtend in de teamkamer. U kunt ook mailen naar:  or.boeier@stichtingschool.nl.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging