Ouderbetrokkenheid

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018
Het is de wens van de Stichting School in het algemeen en van de Boeier in het bijzonder om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en zo veel mogelijk uit de samenwerking tussen school en ouders te halen. Dit, natuurlijk, om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In het schoolplan van de Boeier staat dat het voornemen was om aan ten minste drie van de tien standaarden van Ouderbetrokkenheid 3.0 te voldoen tegen het einde van dit schooljaar. Dat wordt nog krap maar niet ondoenlijk… In elk geval wil ik graag een eerste stap maken hiermee. Daartoe wil ik eenieder die tijd vrij wil maken om mee te denken uitnodigen zich bij mij te melden. Degenen die zich hebben aangemeld zullen t.z.t. worden uitgenodigd om met mij en anderen binnen de school in gesprek te gaan over beelden en werkwijzen die we voor ons zien bij een veranderde ouderbetrokkenheid. Kom even langs om u aan te melden of mail naar r.renzema@stichtingschool.nl