OPROEP kandidaten voor oudergeleding MR

Geplaatst op donderdag 7 juni 2018

Aan het einde van dit schooljaar 2017-2018 wordt een ouderverkiezing voor de MR van obs De Boeier gehouden. We hebben twee vacatures in de oudergeleding. Heeft u één of meerder kinderen op onze school, dan kunt u zich aanmelden voor de MR. Aanmelden kan via een mail naar mr.boeier@stichtingschool.nl.

Wanneer u zich aanmeldt meldt dan de volgende informatie in de e-mail:

* Uw Naam
* Adres
* Telefoonnummer
* Na(a)m(en) van kind(eren)
* Groep van de kinderen

Verder krijgen we graag:
* Een pasfoto
* Een korte motivatie met toelichting over de reden voor kandidaatstelling.

Alle ouders ontvangen een kieslijst met alle kandidaten inclusief deze pasfoto en motivatie.

Aanmelden kan tot 15 juni 2018.

Met vriendelijke groeten,
Maaike Roorda, Janny Zandt, Arjan Kraster
Oudergeleding MR obs De Boeier