Ouderbetrokkenheid 3.0

Geplaatst op woensdag 4 juli 2018
Op 21 juni hebben we een mooie bijeenkomst gehad over Ouderbetrokkenheid 3.0. Er deden zo’n 20 ouders mee en 7 leerkrachten. Dat is voor de Boeier een mooie opkomst, heb ik me laten vertellen, maar toch hoop ik de volgende keer op een groter aantal.
We hebben gesproken over vormen en manieren van ouderbetrokkenheid. De basis van het gesprek is het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0 dat overigens gratis is te downloaden van de site van het CPS. Op onze studieochtend van 27 juni gaan we binnen het team bespreken hoe we de gemaakte opmerkingen kunnen integreren in onze manier van werken van komend schooljaar. Binnenkort staat het hele verslag op de site. Een heel beknopte samenvatting van wat er is gezegd is:
  • Je doet het samen, de gouden driehoek van ouder, kind en leerkracht staat centraal. Blijf naar elkaar terugkoppelen. Als ouder kies je bewust voor de Boeier: Bewust Boeier. Je kiest dus ook bewust voor ouderbetrokkenheid. Dat houdt ook een soort verplichting in. Als je ontevreden bent kun je, of moet je zelfs, in contact treden met degene die het betreft.
  • Aan de ene kant wordt er flexibiliteit verlangd, aan de andere een eenduidig beleid. Hoe daarmee om te gaan vraagt net zo goed iets van ouders als van leerkrachten en de school.
  • De toegankelijkheid van leerkrachten wordt als erg leerkrachtafhankelijk ervaren. Ouders nemen vaak voor algemeen aan wat ze van de eerste leerkracht die ze zijn tegengekomen gewend zijn.
  • Er is een vraag gesteld over een platform, een digitale agenda. Sommige mensen komen weinig bij het lokaal. Als daar dan een inschrijflijst hangt dan zorgt dat voor moeilijkheden.
Verder was de roep om een vervolg of in elk geval opvolging erg groot. Ik bemerkte daarin een vrees dat er van deze erg gezellige avond niets concreets terug te zien zou zijn in de school. Ik hoop en verwacht dat we snel duidelijk zullen kunnen maken dat deze vrees ongegrond is.