Ouderbijdrage 2018-2019

Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2018
De ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door het rijk.  
Het gaat hier om extra activiteiten rond het sinterklaasfeest, kerstfeest, pasen, de jaarlijkse sport- en speldag, het afscheid van de schoolverlaters, etc.
 
Sinterklaasfeest
€ 5.00
Kerst
€ 1.00
Pasen
€ 0.50
Meester/juffendag
€ 0.25
Koningsspelen
€ 0.25
Eindfeestgroep 8
€ 2.00
Sport en speldagen
€ 2.00
Bibliotheek
€ 1.00
Afschrijvingen
€ 1.00
reserveringen
€ 1.00
 
 
Totaal
€ 14.00
 
 
Excursie alle groepen
€ 11,50
 
Schoolreis/kamp
Groep 1  €  3,50
Groep 2  €  8,50
Groep 3  €  8,50
Groep 4  € 13,50
Groep 5  € 21,00
Groep 6  € 34,00
Groep 7  € 62,50
Groep 8  € 115,00
 
De bedragen van de excursie en de ouderbijdrage zijn een gemiddelde van alle 8 schooljaren.
Gedaan omdat anders de kosten voor groep 8 te hoog worden.
 
NL 90 RABO 0327 2452 98                     
t.n.v Oudervereniging de Boeier, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind, groepsnaam en ouderbijdrage 18/19