Schoolplein

Geplaatst op maandag 7 januari 2019
Schoolplein Update

De afgelopen weken is het u vast niet ontgaan dat er al veel werk verzet is op ons schoolplein. Het amfitheater heeft vorm gekregen, de beplanting is grotendeels aangelegd en voorbereidingen van de waterpomp zijn inmiddels getroffen. Onze oude glijbaan is hergebruikt en heeft een mooie plek gekregen op de heuvel van ons natuurlijke plein. Binnenkort worden hier nog meer speelmogelijkheden aan toegevoegd. Door het gebruik van verschillende natuurlijke materialen, krijgt ons plein steeds meer de groene uitstraling zoals in het ontwerp bedoeld is.

Waarom een groen schoolplein?

Een aantal jaar geleden hebben we de keuze voor een groen schoolplein gemaakt om de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren. Uit onderzoeken van de Vrije Universiteit en de Hogeschool Leiden blijkt dat groene schoolpleinen een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen.

Positieve ontwikkeling

Een groen schoolplein geeft kinderen elke dag de kans op natuurbeleving. Hierdoor groeit hun belangstelling voor en betrokkenheid bij de natuur, een belangrijke basis voor hun gedrag in de toekomst. Ervaringen laten zien dat kinderen hierdoor beter leren samen spelen. Het brengt creativiteit, rust, ontdekking en veelzijdige beweging samen. Het stimuleert de zintuigen, gevarieerd spel en geeft ontspanning. Kinderen kunnen ontdekken en zich verwonderen, zij komen in contact met de natuur. Op een groen schoolplein draait het even niet om de virtuele wereld, maar vooral om de echte. Het daagt kinderen tevens uit om samen te spelen en te bewegen. Het prikkelt de fantasie en nodigt uit tot lesactiviteiten op het plein. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties. Het bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling en de leerprestaties van de kinderen.

Op het plein gespeeld, schoenen uit

De keuze voor dit plein gaat gepaard met wat meer stof, zand en modder aan schoenen. Daarom is de afspraak binnen school: heb je op het plein gespeeld, schoenen uit. Binnen dragen de leerlingen bijvoorbeeld sokken, sloffen of gymschoenen. Ook mogen de kinderen nog niet spelen op de met lint afgezette stukken, totdat het schoolplein gekeurd is. Dit zal in de aankomende week gebeuren.