Scholen met Succes

Geplaatst op vrijdag 11 januari 2019

Beste ouders/verzorgers,

Onlangs heeft een van de ouders van alle oudste kinderen van onze school een mail ontvangen van het mail adres online@scholenmetsucces.nl  Dit omdat we een oudertevredenheidspeiling willen houden.  Scholen met Succes neemt die voor ons af.  Zoals te doen gebruikelijk wordt er één vragenlijst per gezin uitgezet vandaar dat het alleen naar één van de ouders is verstuurd.

Mocht u deze peiling nog niet hebben ingevuld zou u dat dan nog willen doen? Het kan deze week nog!

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Roelie Renzema
Directeur OBS de Boeier