Het nieuwe schoolplein is klaar

Geplaatst op maandag 18 februari 2019

Het wordt vast prachtig!

Na een lange aanloop en een niet aflatende inzet van de werkgroep Schoolplein  (juf Martine en juf Marjolein samen met een aantal ouders) is dan eindelijk ons nieuwe schoolplein klaar. De kinderen spelen er fijn en we zien dat ze ook echt anders spelen dan voorheen.  Het wachten is op groei en bloei van de beplanting.  Het wordt vast prachtig!

Risico’s maken het spel

Het plein is zoals het nu is omdat we van mening zijn dat kinderen spelen om te ‘leren leven’. Spelen (in de natuur) is eigenlijk een grondrecht voor elk kind. Risico’s maken het spel van kinderen spannend en leerzaam. Het verkennen van risico’s, het leren inschatten van gevaar en het oefenen van adequate reacties helpen kinderen veilig opgroeien. Kinderen worden op ons nieuwe plein  gedwongen beter op te letten omdat er hoogteverschillen en obstakels zijn. Ze worden daardoor waakzamer, bouwen zelfvertrouwen op en leren verantwoordelijkheid te nemen.

De kindertijd is een belangrijke periode voor de ontwikkeling van een goede motoriek en lichaamsbeheersing. Hiervoor is veel en gevarieerde beweging nodig.  Door te rennen, klimmen, springen, kruipen, balanceren, gooien en bouwen, oefenen kinderen spelenderwijs hun spieren, zintuigen en grove motoriek. Kinderen leren op ‘gevaarlijkere’ gebieden beter te bewegen, risico’s inschatten en hun grenzen kennen , verkennen en verleggen.  Kinderen die niet of weinig buiten spelen zijn vatbaarder voor overgewicht, overactiviteit, slechtere motoriek, slechter reactievermogen, slechtere ontwikkeling van de zintuigen en geringer inschattingsvermogen bij gevaren.  Een bewegingstekort is dan ook een veel groter risicovoor kinderen dan het bewegen zelf (K. Both, 2005).

Leerzame momenten

Door vallen en opstaan wordt men wijs, zoals het gezegde gaat. Of: “Ieder kind heeft het recht één keer in zijn leven uit een boom te vallen”, (J. van Alkemade, Nederlands Bosbouw Tijdschrift, 2000).  Aanvaardbare risico’s van buiten spelen zijn lichte, niet blijvende letsels. Schrammen, bulten en splinters vormen pijnlijke maar leerzame momenten voor een kind.  Aanvaardbare risico’s bij buiten spelen zijn te herkennen, geven geen aanleiding tot ernstig letsel en verhogen de speelwaarde. Op die risico’s is ons plein gecontroleerd en goedgekeurd.

We zijn blij met het nieuwe plein.  Niet alleen om hoe het oogt maar vooral ook omdat we zien dat de kinderen er heerlijk spelen en ondertussen belangrijke lessen leren in hun spel.