Veranderende verkeerssituatie

Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019

 

Onderwerp
Veranderende verkeerssituatie Karveel 45, 49, 36

Lelystad
11 september 2019
No. 19-079

Geachte mevrouw, meneer,

Met deze brief willen wij u graag uitnodigen voor de inloopavond van 25 september over de veranderende verkeerssituatie rondom de Boeierschool. Daarnaast informeren we u over de uitkomsten van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd. Dit onderzoek hebben we gedaan na meldingen uit de buurt over onveilige verkeerssituaties. Tot slot vindt u in deze brief de maatregelen die we willen nemen en waarover wij uw mening willen horen.

Inloopavond

Op 25 september 2019 bent u tussen 19:00 uur en 20:30 uur van harte welkom op de inloopavond in basisschool de Boeier, Karveel 49-19. Tijdens deze avond kunt u reageren op onderstaande voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn ter verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Ze komen voort uit de door u gemaakte opmerkingen en ingebrachte ideeën tijdens de bijeenkomst over verkeersveiligheid in april 2019.

Uitkomsten onderzoek

Begin dit jaar zijn we een onderzoek gestart naar de verkeersveiligheid rondom de Boeierschool. We hebben o.a. snelheidsmetingen gedaan in Karveel 45. Hieruit blijkt dat de meeste weggebruikers niet zo hard rijden dat we meteen maatregelen moeten nemen. De gemeten snelheid ligt wel aan de hoge kant, zeker voor het kruispunt. Verder laat het onderzoek zien dat de inrichting van de weg de gebruiker verleidt tot harder rijden.

Uit de eerste bijeenkomst over verkeersveiligheid bleek het gevoel van onveiligheid groot. De aandachtspunten, die door u naar voren werden geschoven, zijn: snelheid, kruispunten en bochten, parkeeroverlast, voorrangsregels en gedrag weggebruikers & drukte van de school.

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van uw mening en aangedragen aandachtspunten is het volgende voorstel gemaakt:

  • We gaan een fietssuggestiestrook* aanleggen op de doorgaande weg, Karveel 45 tot Karveel 36. *onderbroken witte strepen aangebracht op de beide kanten van de doorgaande weg
  • We gaan bij Karveel 45, 46, 47, 48, 36 en 37 de aansluitingen op de doorgaande weg aanpassen. De kleur van de bestrating passen we aan (kleur nader te bepalen), waardoor de kruisingen duidelijker de voorrangsregels aangeven. Zo is er minder verwarring dat rechts voorrang heeft.
  • We gaan de in/uitritten van het parkeerterrein van de school, en de uitrit vanaf Karveel 49 opnieuw bestraten. Zo is het duidelijker dat dit in/uitritten zijn.
  • Tot slot gaan we op de kruising van het fietspad en Karveel 49 het groen bijsnoeien. Daardoor verbetert het zicht op de kruising.

U vindt een kaartje bij deze brief met daarop ingetekend punt 1 en punt 2 van de voorgestelde maatregelen. De fietssuggestiestrook is hierop weergegeven in rood. De nieuwe bestrating is weergegeven in blauw. In de praktijk worden dit andere kleuren.

Waarom deze maatregelen?

De vier genoemde maatregelen leveren een bijdrage aan de verkeersveiligheid op de gebieden snelheid, gevaarlijke kruispunten en bochten en op voorrangssituaties. Door de aanleg van de fietssuggestiestrook wordt het weggedeelte van de auto optisch smaller, wat de snelheid verlaagt. Daarnaast zorgt de verandering van bestrating (maatregel 2 & 3) voor meer duidelijkheid over wie er voorrang heeft op kruispunten. Het bijsnoeien van het groen op de kruising met het fietspad verbetert het zicht. Deze verbeterpunten zijn onder andere gebaseerd op wat andere gemeenten in het land doen aan verkeersveiligheid rond scholen en passen binnen de reguliere middelen. Daarnaast zijn we in gesprek met de school om het gebruik van de fiets te stimuleren en met onze handhavers om parkeeroverlast te verminderen.

Hoe nu verder?

Uw eventuele opmerkingen worden verwerkt. Als er geen gegronde bezwaren zijn tegen de voorgestelde maatregelen, starten we zo snel mogelijk met de realisatie. Het precieze startmoment hangt af van de planning van de aannemer en van de weersomstandigheden. Onze voorkeur gaat uit naar een periode waar zo min mogelijk overlast wordt ervaren.

Kunt u niet komen naar de inloopavond, maar wilt u wel uw aanvullingen of verbeteringen op de voorgestelde maatregelen doorgeven? Dan kunt u dat ook per mail doen. We vragen u binnen twee weken na dagtekening van deze brief uw suggesties te mailen naar sl.vink@lelystad.nl

We begrijpen dat we met deze maatregelen niet alle door uw aangedragen aandachtspunten oplossen. We denken met deze maatregelen wel belangrijke verbeteringen te doen, waardoor de verkeersveiligheid in de buurt van de school verbetert.

Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Lelystad

S.L. Vink
Team verkeer