Geannuleerd: Ouderavond 7 november

Geplaatst op dinsdag 5 november 2019

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u in eerdere berichten heeft kunnen lezen zouden wij op donderdag 7 november een ouderavond organiseren. Helaas hebben wij moeten besluiten deze avond te annuleren in verband met het te lage aantal aanmeldingen. Tijdens deze avond hadden wij graag input van ouders gehad op verschillende onderwerpen om vervolgens beleidsbeslissingen te nemen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we op basis van het aantal ouders dat zich heeft aangemeld voor donderdagavond geen besluiten kunnen nemen of afspraken kunnen maken geldend voor de hele school.
We vinden het waardevol om met u van gedachten te wisselen over onderwerpen op het snijvlak van onderwijs en opvoeding. De komende periode willen we verder onderzoeken hoe we u als ouders meer kunnen betrekken bij de ontwikkeling van de school.

Met vriendelijke groet,
OBS De Boeier