Gedachten wisselen op 26 maart – aanmelden!

Geplaatst op maandag 27 januari 2020

Vragen aan ouders

Graag zouden we van gedachten wisselen met u over de praktische invulling van ouderbetrokkenheid op de Boeier. We willen het graag hebben over de kennismakingsgesprekken, de keuze van het communicatiemiddel dat leerkrachten gebruiken om in contact te treden en de nieuwschooljaarsrecepties. Het lijkt ons goed om hierover ervaringen uit te wisselen.

Een ander punt dat zo nu en dan opduikt en waar we graag met u het gesprek over willen voeren is de haal- en brengcultuur op de Boeier. Wat vindt u? Brengt u uw kind in groep 8 tot in de klas of laat u uw kind dan alleen naar school gaan? Vindt u of uw kind het fijn om nog even in de klas te zijn ’s ochtends of legt u de tas in de bak en vertrekt u weer? Hebt u zelf misschien vragen over ‘hoe doe je dat nou, want eigenlijk kan hij al alleen maar doen andere ouders dat ook al’?

Deze avond gaat door als we minstens 15 aanmeldingen hebben.

De datum waarop we dit willen doen is: 26 maart.

Aanmelden van bij Cindy via c.lommerde@stichtingschool.nl