Thuisonderwijs aanbieden

Geplaatst op woensdag 18 maart 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in de brief van de Stichting van afgelopen zondag is aangekondigd, zullen we met ingang van volgende week thuisonderwijs aanbieden, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Samen ontdekken we wat daarin goed lukt en wat goed werkt!

We hebben voor uw kinderen pakketjes klaargelegd op school met materiaal wat daarbij gebruikt kan worden. Voor de groepen 1 en 2 is dat onnodig. De materialen die zij nodig hebben zijn in de meeste huishoudens voorhanden. Voor deze leerlingen hoeft dus niemand iets op te halen. Rond negen uur donderdagochtend ontvangt u voor uw kleuter digitaal materiaal. Voor alle andere leerlingen kunnen pakketjes worden opgehaald volgens een schema. De pakketjes liggen klaar in de klas met een naamkaart erop. De leerkrachten van uw kind of kinderen zijn niet op school, zij moeten vanaf thuis werken. Zij zullen, ieder voor hun eigen, groep, ervoor zorgen dat uw kind en uzelf op de hoogte wordt gebracht van wat er qua leren en lezen wordt verwacht.

We willen u vragen om één persoon naar school te sturen om de pakketjes op te halen van uw kind of kinderen. U hoeft het niet zelf te doen, de buren mogen ook die van u meenemen, of u die van de buren… Hoe minder mensen er naar school komen, hoe veiliger het is voor iedereen.

Als u een kind in de bovenbouw hebt dan neemt u de bovenbouw entree en loopt de school door richting de onderbouw. Als u langs het lokaal van één van uw andere kinderen komt haalt u dat pakket uit dat lokaal en vervolgt uw weg richting onderbouw. Als u uw pakketjes hebt neemt u de uitgang die op dat moment het dichtstbij is. Als uw oudste kind in de middenbouw zit dan kiest u die entree.

Hieronder het schema. De letters verwijzen naar de eerste letter van de achternaam van uw kind. In sommige groepen zitten weinig oudste kinderen. Die hebben we dan niet in tweeën verdeeld. Mocht u niet kunnen op het tijdstip dat u wordt verwacht, kijk dan even wat u kunt regelen, dat iemand anders het voor u ophaalt, bijvoorbeeld, of dat u ruilt met iemand die op een tijdstip is ingedeeld waarop u wel kunt. Als dat allemaal niet gelukt is, neem dan even contact op via mail info.boeier@stichtingschool.nl