Terugbetaling schoolreis of excursie

Geplaatst op woensdag 27 mei 2020
Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van ons vorige bericht inzake het geen doorgang vinden van de schoolreisjes en/of excursies hebben we veel reacties ontvangen.
Om het terugbetalingsproces zo professioneel en effectief te laten verlopen, verzoeken wij jullie om ons een tikkie te sturen voor het bedrag dat je terug dient te ontvangen.
Hieronder een overzicht van de terug te vragen bedragen per groep waarvan de schoolreis of excursie niet heeft plaatsgevonden:
Groep 1 excursie € 11,50
Groep 2 exursie € 11,50
Groep 3 excursie € 11,50
Groep 4 exursie € 11,50
Groep 5 schoolreis € 21,00
Groep 6 schoolreis € 34,00
Groep 7 schoolreis € 62,50
Groep 8 schoolreis € 115,00
Voor het sturen van jouw tikkie hebben wij een tijdelijk telefoonnnummer beschikbaar gesteld: 06-86831323. Vermeld duidelijk de naam + de groep van jouw kind. Onvolledige vermeldingen of onjuiste bedragen worden niet geaccepteerd. Uiterste inleverdatum tikkie: 7 juni 2020. Alle uitbetalingen vinden op 10 juni plaats, het tijdelijke telefoonnummer zal per deze datum opgeheven worden.
Mocht je toch besluiten de school te steunen, dan stellen we het zeer op prijs als je ons geen tikkie stuurt. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Oudervereniging de Boeier School

0320-222178

or.boeier@stichtingschool.nl

https://www.obsdeboeier.nl/ouders/de-school/oudervereniging