Weer naar School

Geplaatst op woensdag 27 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

We zijn blij dat we maandag 11 mei weer gedeeltelijk open kunnen. Een school hoort gevuld te zijn met kinderstemmen! Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen is het nodig dat we voor de komende tijd een aantal zaken anders doen dan we gewend waren. Als uw kind al alleen naar school kan komen dan is dat mooi. Zo niet dan kunt u uw kind brengen tot aan het hek of tot aan de ‘grasgrens’.

We willen u met klem verzoeken om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Dit om de drukte op de parkeerplaats en rond de school te beperken. We hebben extra fietsenrekken laten plaatsen langs de buitenrand van de school zodat onze leerlingen daar kunnen parkeren.

Alle leerlingen kunnen via de nooddeur aan de buitenkant van de school meteen hun lokaal binnenkomen. U als ouders blijft op gepaste afstand, daar waar het gras begint, de grasgrens. Er is een aantal lokalen dat geen nooddeur aan de buitenkant van de school heeft. De leerlingen van die groepen gaan over het plein. De leerlingen van de Oester en de Zee-egel komen over het plein door de hoofdingang naar binnen. De leerlingen van de Zeeanemoon, Mossel en het Krabbetje nemen de bovenbouwingang van de school. Ouders kunnen meelopen tot aan het hek, dus komen niet op het plein.

De meeste leerlingen zullen een tas mee hebben vanwege de spullen die nu heen en weer gaan tussen school en thuis. Het is handig om een tas mee te geven die makkelijk aan de stoel kan hangen.

Er hoeven geen gymspullen mee naar school. Zorgt u er a.u.b voor dat op de dagen dat uw kind gym heeft hij/zij gemakkelijke kleding draagt waarin gesport kan worden. We zullen de komende tijd nog geen gebruik maken van de gymzaal in de buurt, enkel van die van ons en, als het weer het toelaat, buiten gymmen. Het nieuwe gymrooster volgt zo snel mogelijk. De eerste gymlessen zullen maandagmiddag 11 mei plaatsvinden.

Als het kan dan is het het mooist als uw kind thuis eet en uw kind tussen de middag zelfstandig van en naar school kan gaan.
Voor de kinderen dit toch op school moeten blijven gaan we de komende tijd de overblijf zelf organiseren op een manier waarop leerkrachten en leerlingen voldoende rust kunnen nemen tussen de middag en bovendien even lekker kunnen eten. Er is geen verzorgde overblijf. We gaan het regelen met de volwassenen die al op school zijn. Dat vergt best veel organisatie maar het lijkt ons nu het veiligst. Graag bij de leerkracht melden dat uw kind op school blijft. En, zoals gezegd, er is geen verzorgde lunch dus zelf lunch meenemen.

Er is een klein aantal wisselingen in de formatie, zowel personele als her en der een uitbreiding of wisseling in werkdagen.
Nieuwe namen voor de Boeier zijn juf Birgit, juf Wendy en juf Karen. Juf Birgit doet de tijdelijke vervanging van juf Jet en juf Geraldien, juf Wendy is een nieuwe vaste kracht die in deze periode het zwangerschapsverlof van juf Jamie voor haar rekening neemt. Juf Karen zal samen met juf Christa de kleuters van de Zeehond begeleiden. Juf Barbara is een oude bekende van ons, met juf Ellen gaat het weer zo goed dat ze een tweetal dagen kan gaan lesgeven. We zijn blij deze mensen (opnieuw) te kunnen verwelkomen in onze school.
Hieronder een overzicht van de formatie per 11 mei:

We begrijpen dat de situatie nog onrust en vragen zou kunnen oproepen. Stelt u ze gerust, samen komen we er dan vast weer uit.

De afgelopen periode is voor iedereen en met name de mensen met een zogenaamd cruciaal beroep een zware tijd geweest. Dat geldt ook voor ons, de mensen die in het onderwijs werken. Ik verbaas me er soms over als ik hoor of lees dat mensen zich hebben verveeld en ervan uitgaan dat we dat allemaal hebben gedaan. In tegendeel, we hebben het razend druk gehad! Persoonlijk heb ik vol bewondering gadegeslagen hoe de leerkrachten van de Boeier het thuisonderwijs hebben vormgegeven, wekelijkse of soms zelfs dagelijkse telefoontjes hebben gepleegd met leerlingen of hun ouders, de boel in no-time hebben gedigitaliseerd en ondertussen natuurlijk zelf ook van doen hadden met quarantaine regels en zorgen om naasten.

Nu zijn we benieuwd hoe het allemaal zal verlopen volgende week. We hebben alles goed voorbereid dus we zien het ‘weer naar school gaan’ met vertrouwen tegemoet. Daarnaast hopen we, samen met u, dat we snel weer alle kinderen en ouders tegelijk op school zullen kunnen ontmoeten.

Copyright © 2020 obs de Boeier, All rights reserved.