Vanaf 8 juni ziijn we weer helemaal open!

Geplaatst op vrijdag 5 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen in Nederland weer helemaal open voor alle kinderen. We hebben er zin in maar vinden het ook wel een beetje spannend. We waren net gewend aan de constructie vanaf 11 mei. Voor de laatste vier weken gooien we de boel weer om en verwelkomen we onze leerlingen weer allemaal tegelijk op school en in de klas. Dat betekent dat we vanaf die datum dan ook geen thuisonderwijs meer verzorgen.

Wat onveranderd blijft is dat ouders bij de hekken of de ‘grasgrens’ blijven. De school is open voor onze leerlingen maar nog niet voor u als ouders, jammer genoeg.

We hebben de afgelopen periode gemerkt dat het halen en brengen erg goed gaat. Er zijn heel veel kinderen die zelfstandig naar school komen nu. En veel mensen brengen en halen lopend of op de fiets. We willen u vragen om dit vooral te blijven aanmoedigen en doen. Dat scheelt verkeersbewegingen rond de school en drukte op de parkeerplaats. Als u uw kind wel moet brengen en halen, doe dat dan bij voorkeur alleen. Sommige ouders, hebben we gezien, hebben een stukje verderop afgesproken om hun kind op te halen. Goed bedacht! We gaan kijken of het halen en brengen in de nieuwe situatie net zo goed blijft gaan als de afgelopen maand. We hebben een aantal scenario’s bedacht voor als het anders moet. Als het nodig is passen we onze manieren dus aan, in dat geval hoort u het snel.

Nu er weer meer kinderen gebruik zullen maken van de overblijf komt Inge met haar mensen de school weer in. Dat betekent dat de overblijf weer betaald moet worden. Alle abonnementen die er waren tot en met 13 maart gaan per 8 juni weer door. Als u wilt stopzetten of afmelden, neem dan even contact op met Inge. We hebben afgesproken dat er voorlopig even geen verzorgde lunch wordt aangeboden en geen fruit wordt uitgedeeld bij de overblijf. Dit omdat dat meer inzet van personeel vraagt en zij heeft natuurlijk ook minder mensen nu die kunnen of mogen werken.

De komende periode sluiten we het schooljaar af. Voor de groepen acht is er een alternatief programma vormgegeven dat er goed uitziet. We zullen ze een gedenkwaardig afscheid geven in dit toch al gedenkwaardige jaar. Voor alle andere groepen geldt dat de komende weken de portfolio’s compleet worden gemaakt voor zover dat kan. In andere jaren is er niet altijd een gesprek met alle ouders hierover aan het einde van het jaar. Dit jaar willen we dat wel doen. Het is belangrijk om nog even goed met elkaar in contact te zijn voordat we aan een nieuw jaar beginnen. Deze periode moet goed afgesloten worden. De gesprekken kunnen middels videobellen plaatsvinden maar ook op school. De P.O. Raad doet hierbij als suggestie dat wanneer de gesprekken niet digitaal kunnen, je op het plein zou kunnen afspreken. Wij denken dat we daar een goed alternatief voor hebben. Op vier lokalen na heeft ieder lokaal een nooddeur. De leerkrachten zetten een tafel en stoel net voorbij die deur in het lokaal voor u. Zelf neemt de leerkracht plaats aan de andere kant van de lange tafel. Dat is dan op 1.5 meter. Het vraagt wel iets van de planning, gesprekken kunnen niet uitlopen, zoals anders wel eens gebeurt. Voor de lokalen zonder nooddeur hebben we in een enkel geval het speellokaal of de teamkamer bedacht of een looproute door de school en, wederom, een strakke planning zodat ouders elkaar niet tegenkomen in de school. Als het het lokaal van uw kind betreft dan hoort u van de leerkracht waar u wordt verwacht. Als het gesprek op school plaatsvindt dan kan er één ouder deelnemen aan het gesprek. U als ouders kunt in overleg met de leerkracht bepalen of u vindt dat uw kind wel of niet meekomt naar het gesprek. De uitzondering hierop zijn de gesprekken in groep 7. Daar zijn de kinderen bij. Inschrijven voor alle gesprekken kan via de Schoolwapps tool. U krijgt daarvan bericht via de leerkracht.

Zoals eerder gemeld heb ik in overleg met de MR de studiedagen van maandag 15 en dinsdag 16 juni verzet naar de woensdagen 10 en 17 juni. Op woensdag 24 juni was al een studiedag gepland. Deze drie woensdagen is er dus geen les. De studiedagen staan allemaal in het teken van de afronding en de opstart. Zoals, bijvoorbeeld, de overdrachtsgesprekken. Die vinden plaats voorafgaand aan de kennismakingskring op 25 juni. Dat is het moment waarop alle kinderen even naar hun nieuwe lokaal en nieuwe leerkracht gaan om alvast even te proeven hoe het volgend jaar wordt. Uiterlijk in de week van 15 juni ontvangt u een bericht met daarin de indeling voor schooljaar 20-21.

Zoals gezegd: we vinden het heel fijn dat we alle kinderen nu weer tegelijk op school zullen kunnen ontvangen. Het wordt nog even heel druk maar het is ook al weer bijna zomervakantie. Ik ben blij dat we het jaar in elk geval met zijn allen tegelijk op school kunnen beëindigen.

Met vriendelijke groet,
Roelie Renzema