Lopende activiteiten

Schoolplein

Wij zijn op dit moment druk bezig met ons schoolplein. Er is al een mooie natuurlijke speelplek gerealiseerd. Op dit moment beginnen verschillende aangeplante planten prachtig te bloeien. Wij zijn nu in afwachting van de uitslag van het onderzoek voor wat betreft de riolering die onder het huidige schoolplein ligt. Het is natuurlijk heel belangrijk dat de waterhuishouding op en onder het schoolplein in orde is.

Binnenkort gaan we aan de slag om de al gerealiseerde tuintjes te onderhouden. U bent uiteraard van harte welkom om ons hierbij te helpen. Zodra de datum bekend is hoort u het. U kunt dan de tuinhandschoenen en snoeischaren pakken om te helpen 😉