Ouderavond

Geplaatst op dinsdag 5 november 2019

Op donderdagavond 7 november organiseren we een ouderavond. De bedoeling van die avond is om van gedachten te wisselen met elkaar. Vorig jaar hebben we als onderwerp besproken de ouderbetrokkenheid en op welke manieren we die relatie onderhouden met elkaar. Dat heeft er, onder andere, in geresulteerd dat we in het team nieuwe afspraken hebben gemaakt over de kennismakingsgesprekken, de keuze van het communicatiemiddel dat leerkrachten gebruiken om in contact te treden en de nieuwschooljaarsrecepties. Het lijkt ons goed om hierover ervaringen uit te wisselen.

Een ander punt dat zo nu en dan opduikt en waar we graag met u het gesprek over willen voeren is de haal- en brengcultuur op de Boeier. Wat vindt u? Brengt u uw kind in groep 8 tot in de klas of laat u uw kind dan alleen naar school gaan? Vindt u of uw kind het fijn om nog even in de klas te zijn ’s ochtends of legt u de tas in de bak en vertrekt u weer? Hebt u zelf misschien vragen over ‘hoe doe je dat nou, want eigenlijk kan hij al alleen maar doen andere ouders dat ook al’?

Vanwege de organisatie van de avond zou ik het erg op prijs stellen als u zich aanmeldt voor deze avond. Dat kan door een mailtje aan Cindy te sturen met het bericht dat u komt, alleen of met z’n tweeën: c.lommerde@stichtingschool.nl