Algemene Voorwaarden Oudervereniging De Boeier betalingen ouderbijdrage

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Oudervereniging De Boeier (“OVB” en deze algemene voorwaarden: de “Voorwaarden”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking en betalingen voor de OVB.

Alle ouders/verzorgers van ingeschreven leerlingen bij OBS De Boeier zijn automatisch lid van de Oudervereniging De Boeier. Het lidmaatschap eindigt automatisch, als het kind de school heeft verlaten. U gaat ook akkoord met deze voorwaarden.

1. Informatie over OVB
1.1 OVB is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
1.2 Activiteiten: Overige belangenbehartiging. Bevorderen van de samenwerking tussen de school “De Boeier” te Lelystad en de ouders/verzorgers van de leerlingen op die school.
1.3 De volledige contactgegevens van OVB zijn als volgt:

Oudervereniging De Boeier
Karveel 49-19
8242 VS Lelystad
Email or.boeier@stichtingschool.nl
KVK 70361509
BTW n.v.t.

2. Uw gegevens
2.1 Om een vlotte en tijdige communicatie mogelijk te maken bij OVB is het belangrijk dat u uw naam, uw e-mailadres, de naam van uw kind, klaas en groep correct opgeeft.
2.2 OVB gebruikt de door u verstrekte gegevens alleen om informatie te verzenden en betaling van het ouderbijdrage aan te vragen. Alle gegevens worden veilig bewaard, volgens de privacyverklaring van Stichting School, die beschikbaar is op haar website.

3. Bekostigd en betaling
3.1 Vóór ieder volgend schooljaar (uiterlijk in juni) wordt een ouderbijdrage begroting vastgesteld door het bestuur en ter inzage voorgelegd aan alle leden. De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan alle leden van de oudervereniging tijdens de jaarvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar en wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag (de directie van de school) en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
3.2 U kunt uw ouderbijdrage betalen via IDEAL of overmaken. Een keer per jaar een factuur voor de ouderbijdrage wordt verzonden, meestal in oktober of november. Daarna worden herinneringen per e-mail verzonden voor niet-betaling. Papieren facturen vormen een uitzondering.
3.3. Betalingsvoorwaarden zijn 14 dagen in een termijn tenzij anders overeengekomen via e-mail.

4. Andere voorwaarden
4.1 OVB streeft ernaar uw betaling en eventuele e-mails zo snel mogelijk te verwerken. OVB is een vrijwilligersorganisatie en daarom in staat om te reageren op vragen over volledige werkuren.
Wijzigingen in deze voorwaarden worden gepubliceerd op onze webpagina:

https://www.obsdeboeier.nl/ouders/de-school/oudervereniging/

5. Toepasselijk recht
5.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.