Dolfijn

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Gerda Versteeg (ma t/m woe) en Juf Janneke Kokshorn (do en vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.

Wij zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: De pennenbakjes mogen niet meer dan 1 keer per week vallen. Als we 4 weken lang onze gymkleding meenemen naar school en naar de gym, dan gaan we een leuk spel in de klas doen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen en werk afmaken van de vorige dag.  Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, verkeer, kanjertraining, woordenschat, schrijven!

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steeven.