Guppy

Dit is onze groepspagina. Hiermee willen we u dit jaar goed op de hoogte houden van de activiteiten die we doen.

In onze groep zijn aan het werk:

Kitty     Juf Kitty Peeters (ma t/m woe).

 

 

 

Juf Janneke Kokshoorn (do en vrij).

 

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. De groepsmissie van onze groep is:

In groep 3 samen aan het werk,
dan zijn we super sterk.
Samen lezen, schrijven en spelen,
wij zullen ons niet vervelen.
Wij helpen elkaar,
en zijn dan heel snel klaar.

Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: 20 van de 30 guppy’s kennen alle 34 klanken. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met veilig leren lezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: schrijven, rekenen, spelling, verkeer, kanjertraining en wereldoriëntatie.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steven, dit is op de maandag.

Nieuws

Geen berichten gevonden