Guppy

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Kitty Peeters (ma t/m woe) en Juf Marjolein Veldkamp (do en vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.

Wij zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: 20 van de 30 guppy’s kennen alle 34 klanken. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met veilig leren lezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: schrijven, rekenen, spelling, verkeer, kanjertraining en wereldoriëntatie.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steven, dit is op de maandag.