Inktvis

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn juf aan het werk:

Janneke Aalbers (ma t/m woe) en Juf Femke van der Laan (do en vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.

Wij zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: niet te vaak naar het toilet gaan. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met lezen uit de leestoren. Elke dag lezen er tijdens deze tijd ook groepjes bij de juf aan de instructietafel. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, verkeer, kanjertraining, schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde.

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steeven.