Inktvis

Dit is onze groepspagina. Hiermee willen we u dit jaar goed op de hoogte houden van de activiteiten die we doen.

In onze groep zijn juf aan het werk:

Janneke A     Janneke Aalbers (ma t/m woe)

Juf Nadine de Groot(do en vrij)

 

 

 

 

 

 

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. De groepsmissie van onze groep is:

Bij ons in de Inktvis zijn we blij en werken we heel goed,

want we weten hoe het moet.

Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: niet te vaak naar het toilet gaan. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met lezen uit de leestoren. Elke dag lezen er tijdens deze tijd ook groepjes bij de juf aan de instructietafel. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, verkeer, kanjertraining, schrijven, geschiedenis en aardrijkskunde.

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steeven. Dit is op de dagen maandag en woensdag.

Nieuws

Geen berichten gevonden