Krabbetje

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Monique ter Keurs (ma en di) en Juf Ria de Jonge (woe t/m vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.

Wij zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: De persoonlijke doelen van ieder kind die wij gebruiken op de Datamuur. Bijvoorbeeld: Ik wil graag door Squla en meer te lezen een drie of een vier halen op mijn Cito. Of, ik wil sneller hulp vragen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.
Elke dag beginnen wij in de klas met lekker een half uurtje lezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, kanjertraining, aardrijkskunde, geschiedenis, schrijven etc.

Twee keer in de week hebben wij gym van juf Magda.