Scholletje

Scholletje

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Suzette Ubbink-Warmelink (ma t/m wo en vrij) en Juf Marianne Imming (woe)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. We vinden dat iedereen er bij hoort en we werken en spelen samen. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsafspraken. Met elkaar maakten wij de volgende afspraken:

  • We werken en spelen samen.
  • We concentreren ons goed.
  • Als iemand praat, praat een ander niet. We luisteren goed naar elkaar.
  • We lopen rustig in de klas en in de school.

Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen voor taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen / lezen uit de leestoren. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, woordenschat, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek, verkeer, kanjertraining, gymnastiek, etc. Ons rooster hangt naast de deur in de klas, links om de hoek.

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steven.