Walvis

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:
Juf Roelie Have (ma t/m do) en Juf Germaine (vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: Wij kunnen elkaar bij de naam noemen – Wij weten wie ons maatje is en Wij kunnen korte en lange woorden herkennen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas in de kring met een taal of rekenactiviteit. Daarna gaan wij van het kiesbord kiezen om aan de slag te gaan met verschillende activiteiten zoals bouwen (zowel met groot als klein materiaal), puzzelen, kleien en sorteren. Daarnaast gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, (voorbereidend) schrijven, muziek, verkeer en de Kanjertraining.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steeven.