Zee-anemoon

Dit is onze groepspagina.

In onze groep is aan het werk:

Juf Pamela van Walbeek (ma t/m vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.

Wij zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke ochtend en middag beginnen wij in de klas met stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, verkeer, kanjertraining.

Twee keer in de week hebben wij gym.