Zee-egel

 

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Mandy     Juf Mandy ten Hag (ma t/m woe)

Klaske     Juf Klaske van der Avoird (do en vrij)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. De groepsmissie van onze groep is:

De zee-egel is de beste egel die er bestaat en daarom staan wij voor elkaar paraat!

Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: spelling, rekenen en het gedrag.

In de portfolio´s houden de kinderen zelf hun vorderingen bij. Voor we aan een nieuw rekenblok beginnen nemen we eerst een voortoets af. Hierdoor kunnen we de instructies op maat geven en geeft het de kinderen inzicht in wat ze al goed kunnen en waar ze nog kunnen groeien.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, woordenschat, muziek, drama, verkeer  en kanjertraining.

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steven. Dit is op de maandagmiddag en woensdagochtend.

Op vrijdagmiddag hebben wij de Boeiende Middag waarbij wij groepsdoorbroken verschillende creatieve activiteiten doen.

Op vrijdag 2 februari 2018 hebben wij dit jaar weeksluiting.

Op maandag 18 juni 2018 gaan wij 1 nachtje op kamp naar de YMCA te Hulshorst.

Nieuws

Geen berichten gevonden