Zee-egel

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Mandy ten Hag (ma t/m do) en Juf Klaske Stehouwer (vrij).

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.
Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: spelling, rekenen en het gedrag.

In de portfolio´s houden de kinderen zelf hun vorderingen bij. Voor we aan een nieuw rekenblok beginnen nemen we eerst een voortoets af. Hierdoor kunnen we de instructies op maat geven en geeft het de kinderen inzicht in wat ze al goed kunnen en waar ze nog kunnen groeien.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, woordenschat, muziek, drama, verkeer  en kanjertraining.

Twee keer in de week hebben wij gym van meester Steven.

Op maandag 18 juni 2018 gaan wij 1 nachtje op kamp naar de YMCA te Hulshorst.