Zee-egel

 

Dit is onze groepspagina. Hiermee willen we u dit jaar goed op de hoogte houden van de activiteiten die we doen.

In onze groep zijn aan het werk:

Mandy     Juf Mandy ten Hag (ma t/m woe)

 

Klaske     Juf Klaske van der Avoird (do en vrij)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. De groepsmissie van onze groep is:

Wij zee-egels gaan dit jaar knallen

en werken hard met letters en getallen

samen gaan we ertegenaan 

en laten we niemand alleen staan!

Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: spelling, rekenen en het gedrag.

In de portfolio´s houden de kinderen zelf hun vorderingen bij. Voor we aan een nieuw rekenblok beginnen nemen we eerst een voortoets af. Hierdoor kunnen we de instructies op maat geven en geeft het de kinderen inzicht in wat ze al goed kunnen en waar ze nog kunnen groeien.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, woordenschat, muziek, drama, verkeer  en kanjertraining.

Twee keer in de week hebben wij gym van juf Magda. Dit is op de dinsdagochtend en donderdagochtend.

Op vrijdagmiddag hebben wij de Boeiende Middag waarbij wij groepsdoorbroken verschillende creatieve activiteiten doen.

Op vrijdag 25 november 2016 hebben wij dit jaar weeksluiting.

Nieuws

Geen berichten gevonden