Zee-otter

Dit is onze groepspagina.

In onze groep is aan het werk:

Juf Daniella Morcus (ma t/m vrij)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan.  Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: wij kennen de namen van alle kinderen in de klas en wij kunnen binnen 5 min. opruimen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met een kringactiviteit gekoppeld aan het project waar we over werken. Daarna gaan wij kiezen van ons planbord en spelen we in de hoeken, werken wij met ontwikkelingsmateriaal of doen we een beeldende activiteit. Drie keer in de week hebben wij circuit. Tijdens het circuit werken we in ons groepje aan een activiteit die past bij ons project, bijvoorbeeld: de kralenplank, memorie of een spel op de Ipad.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steeven.  En natuurlijk spelen wij elke dag buiten!