Zeehond

Welkom op onze groepspagina!

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Martine Kooij (ma t/m vrij)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie, onze afspraken en onze groepsdoelen op hebben staan. Hier zijn wij het hele jaar mee bezig. Ook zijn wij hard aan het werk met onze groepsdoelen. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met een kringactiviteit gekoppeld aan het project waar we over werken. Daarna gaan wij kiezen van ons planbord en spelen/werken we in de hoeken, met ontwikkelingsmateriaal en maken wij beeldende werkjes, gekoppeld aan de taal/rekendoelen.

Eén keer in de week hebben wij gym van meester Steven. Natuurlijk  spelen wij elke dag buiten!

Het is fijn om een Zeehond te zijn!