Zeepaardje

Dit is onze groepspagina.

In onze groep zijn aan het werk:

Juf Natalie van der Wijk (ma t/m woe en vrij) enJuf Germaine Vedder (do)

Wij werken in onze klas met een datamuur waar wij onze groepsmissie en onze groepsdoelen op hebben staan. Wij zijn hard aan het werk met onze groepsdoelen. Voorbeelden hiervan zijn: wij hebben respect voor elkaar, onze klas is tegen pesten, je bent stil als anderen praten, wij zijn zelfstandig en verantwoordelijk. Daarnaast werken wij aan de verschillende doelen van taal, spelling, rekenen en gedrag.

Elke dag beginnen wij in de klas met stillezen. Daarna gaan wij aan de slag met vakken zoals: rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels, verkeer, kanjertraining.

Twee keer in de week hebben wij gym van juf Magda.