Ik ben Tijs van der Zanden. Mijn vrouw Sandra en ik hebben twee prachtige dochters, die elke dag met veel plezier naar De Boeier gaan. Bibi is 10 jaar en zit in groep 8, het Zeepaardje. Evi is 8 jaar en zit in groep 5, het Scholletje. Ik werk voor de gemeente Lelystad als adviseur op het gebied van jeugdbeleid.  Het geeft me veel voldoening om voor de jeugd van Lelystad iets bij te  dragen aan het veilig kunnen opgroeien in deze fijne stad.

Mijn eerste termijn in de MR zit er inmiddels op. Omdat ik het erg belangrijk vind dat ouders en leerkrachten mee kunnen denken, praten en beslissen over het beleid van de school, heb ik besloten me weer verkiesbaar te stellen. De school moet wat mij betreft een veilige plek zijn waar kinderen met veel plezier kunnen leren en spelen met elkaar. Dat wil natuurlijk iedereen, maar toch hebben ouders, leerkrachten en de schoolleiding soms hun eigen verschillende belangen hierin. Door weer plaats te nemen in de MR wil ik graag een bijdrage leveren aan een goede communicatie tussen alle betrokkenen, zodat we met elkaar kunnen zorgen dat De Boeier een fijne school voor onze kinderen blijft.  Hierbij vind ik samenwerking en respect voor elkaars ideeën erg belangrijk!

Stem op mij!!

Tijs van der Zanden