Mijn naam is Jacqueline Haar, ik ben 45 jaar. Ik woon samen met mijn partner Jeroen en wij hebben 1 dochter van 4 jaar die sinds januari 2018 op de Boeierschool zit. 

Sinds 2009 werk ik als personeels&organisatie adviseur bij het speciaal onderwijs in Lelystad.

De reden dat ik mij kandidaat stel voor de oudergeleding van de MR is omdat ik als ouder graag een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en aan een goed functionerende school.

Ik verwacht met mijn kennis en ervaring een positieve invloed te kunnen hebben op de te nemen beslissingen en de te geven adviezen over allerhande onderwerpen die aan de MR (moeten) worden voorgelegd. 

Met name mijn kennis op het gebied van de CAO Primair Onderwijs, arbeidsrecht en taakbeleid zal hier goed van pas kunnen komen. 

Het lijkt mij interessant en erg leuk om samen met de andere MR leden en andere betrokkenen op een kritische, en vooral positieve wijze mee te denken en te praten over zaken die de Boeierschool aangaan.