Mijn naam is Joanne Baars, vrouw van Ingmar, moeder van drie fantastische kinderen, Xavannah die nu 14 is, Dante 7 (groep 4) en Jake 4 (groep 1). Ik heb de afgelopen 10 jaar kinderen op de Boeier-school gehad.  Net als veel andere ouders, ik vraagt me af of je wel iets te zeggen hebt als ouder. Als je in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Ik vind dat de MR een belangrijk taak heeft in onze leerkrachten te ondersteunen met positieve feedback en een klankbord te zijn voor de directie over onderwerpen als de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, vaststelling van de onderwijstijd of vaststellen van het schoolplan. Daarom heb ik mijzelf opgegeven voor de MR.