Inschrijving 0-4 jarigen

Belangstellende ouders kunnen de school bellen of via het mailadres info.boeier@stichtingschool.nl laten weten dat zij geïnteresseerd zijn in onze school en behoefte hebben aan verdere informatie.  

Naar aanleiding van uw interesse in de school nemen wij contact met u op en bespreken wij met u of wij direct een afspraak kunnen inplannen voor een kennismakingsgesprek of dat wij uw kind op de wachtlijst plaatsen. 

Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over de school en beantwoorden wij graag uw vragen. Een onderdeel van dit gesprek is een rondleiding door de school onder schooltijd. Wij willen dat u als mogelijk nieuwe ouder een goed beeld krijgt van de sfeer op de school. Uw kind is tijdens het gesprek ook van harte welkom.  

Als u daarna besluit uw kind door middel van het inschrijfformulier aan te melden, dan krijgt u een schriftelijke bevestiging. Het is aan te bevelen om uw kind, na kennismaking en rondleiding, op tijd aan te melden. Wij reserveren een plekje voor uw kind op onze wachtlijst gedurende een maand na het intake gesprek. 

In overleg kan hiervan worden afgeweken wanneer u bijvoorbeeld nog een afspraak heeft staan op een andere school. 

 

Schoolgewenning 

Onze leerlingen mogen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden maximaal 4- 5 dagdelen meedraaien in de groep, zodat ze alvast wat kunnen wennen. Ongeveer vier weken voordat een kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van de kleutergroep contact op met de ouders om de wenmomenten vast te leggen. De kinderen komen vrijwel altijd de dag nadat ze hun vierde verjaardag thuis of op de peuterspeelzaal en/of de crèche hebben gevierd op school.  Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden, komen na de zomervakantie op school.