Wachtlijstprocedure

Obs de Boeier is een grote school met 19 lokalen. Dit betekent dat wij met maximaal 19 groepen kunnen werken verdeeld over de groepen 1 tot en met 8. Om dit op een goede manier te reguleren hanteren wij een 1 oktober telling. 

Op dit moment hebben wij eventueel nog plek in de groepen 1, 2, en 5. Alle andere groepen zitten op dit moment vol. Wel is het mogelijk uw kind op de wachtlijst te plaatsen.
Voor informatie over instroom in groep 1 kunt u contact opnemen met Chantal Sanders, haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Zij is te bereiken via: c.sanders@stichtingschool.nl of 0320-222178. Voor informatie over instroom vanaf groep 2 kunt u contact opnemen met Lianne Weistra, haar werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Zij is te bereiken via l.weistra@stichtingschool.nl of 0320-222178

 De aanmeldingslijsten 

Om onze toestroom goed te kunnen reguleren hanteren wij 3 aanmeldingslijsten:  

  1. De eerste lijst is voor broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten. 
  2. De tweede lijst is voor kinderen die in ons verzorgingsgebied (de wijken Boeier, Karveel, Golfpark, Golfresort, Houtribhoogte, Noord Zoom, Bataviahaven, Duinvoet en Parkhaven) wonen. 
  3. De derde lijst is voor kinderen die in andere wijken wonen. 

 

De werkwijze: 

Indien het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen te boven gaat is de werkwijze als volgt:  

Voor 1 juni van elk schooljaar probeert de school duidelijk te hebben hoeveel aanmeldingen er zijn voor lijst 1 en 2 voor het komende schooljaar. Deze leerlingen worden altijd met voorrang geplaatst.  Gedurende het schooljaar houdt de directie deze lijst goed in de gaten en bepaalt vier keer per jaar of er nog leerlingen bij kunnen van de lijsten 3 en 4. De aanmeldingen voor lijst 3 worden na een gesprek met de directie of intern begeleider op lijst 3 geplaatst, maar nog niet ingeschreven. Op het moment dat duidelijk is dat het kind bij ons geplaatst kan worden, worden de ouders gebeld en kunnen zij zich via een inschrijfformulier aanmelden. Wij adviseren ouders met een leerling op de lijsten 3 en 4 zich ook te oriënteren op een andere school, aangezien plaatsing van het kind op onze school niet zeker is.  

 Let op! U kunt zich wel op verschillende scholen oriënteren maar niet op verschillende scholen inschrijven. U kunt zich wel uitschrijven op de ene school en inschrijven op een “nieuwe” andere school. De wet verbiedt inschrijving op twee scholen. De kinderen op lijst 1 hebben voorrang bij plaatsing op de kinderen uit lijst 2 en die van lijst 2 weer op die van lijst 3.