Nieuws

Zwerfboekenkast

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018

Sinds de Kinderboekenweek van 2016 heeft de Boeier een zwerfboekenkast. In deze kast staan boeken die je thuis of op school mag lezen. In deze kast staan zowel verhalende als informatieve boeken. Snuffel eens in deze kast en waarschijnlijk vind je wel een mooi boek die bij jou past! Wat dacht je van het prentenboek

Lees verder

Nieuws uit de oudervereniging

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018

De ouderraad, zoals u ons kent binnen De Boeier, is per 1 januari 2018 formeel een oudervereniging. Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school, beter regelen. Iedere ouder met leerling(en) op de Boeier is gevraagd lid te worden van

Lees verder

Masterstudies op De Boeier

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018

De Boeier is een school waarbij naast de leerlingen, ook leraren steeds aan het leren zijn. Dit is onder andere terug te zien in de verschillende opleidingen waarmee de leraren bezig zijn. Dit jaar ronden drie juffen hun Master Leren en Innoveren af aan de Katholieke Pabo Zwolle. Zij hebben hiervoor vorig jaar al een

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Geplaatst op donderdag 17 mei 2018

Het is de wens van de Stichting School in het algemeen en van de Boeier in het bijzonder om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en zo veel mogelijk uit de samenwerking tussen school en ouders te halen. Dit, natuurlijk, om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. In het schoolplan van de Boeier

Lees verder

Robotschrijfhulp (artikel uit de Flevopost)

Geplaatst op woensdag 21 maart 2018

Basisschool De Boeier test robotschrijfhulp Published 9 March 2018, Flevopost Newspaper Source: https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/530374/basisschool-de-boeier-test-robotschrijfhulp.html Lelystad – Basisschool De Boeier in Lelystad doet mee met een pilot waarin het ‘Writing Aid Device’ wordt getest. Deze robotschrijfhulp maakt het voor kinderen leuker en makkelijker om een mooiere schrijfstijl te ontwikkelen, of zelfs te leren schrijven. Het apparaat is ontwikkeld

Lees verder

Andere schooltijden

Geplaatst op woensdag 21 maart 2018

Op 13 februari j.l. is de werkgroep Andere Schooltijden voor de laatste keer bijeen geweest. We hebben een goede en leuke avond gehad. Er is veel informatie gedeeld met elkaar. Ik heb naast informatie veel achtergronden gekregen en ik denk dat ik daarmee verder kan om argumenten te wegen en uiteindelijk een beslissing te nemen

Lees verder

Staking 14 maart

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Zoals aangekondigd in een mail aan u op 23 februari jl., de dag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie, kan ik u melden dat de Boeier zijn deuren gesloten houdt op woensdag 14 maart as. Op die dag zullen medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een dag staken. Zij nemen hiermee het stokje

Lees verder

Sterk in de Klas

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

‘Sterk in de Klas’ biedt hulp aan het kind, thuis en op school. ‘Sterk in de Klas’ helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden, zodat zij zich (weer) prettig voelen in de klas. Als een kind lekker in zijn of haar vel zit, zal het leren in de klas beter gaan. ‘Sterk in

Lees verder

Bericht vanuit de MR

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Afgelopen periode heeft de MR kennis gemaakt met onze nieuwe directeur Roelie Renzema. Het optimaal functioneren van de MR valt of staat met een goede samenwerking tussen directie en de MR. Goede afstemming over wederzijdse verwachtingen heeft onze aandacht. Op dit moment zijn onder andere de volgende aandachtspunten actueel: andere schooltijden, passend onderwijs, formatie/vacatures en

Lees verder

Leerplicht

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

Ik merk dat er bij veel mensen onduidelijkheid bestaat over wanneer verlof verleend wordt en wanneer niet. Simpel gezegd komt het erop neer, dat de leerlingen verlof kunnen krijgen om dezelfde redenen als waarom iemand voor zijn werk verlof kan krijgen. Dat gaat dus over bepaalde jubilea en verdrietige zaken en ook nog om een

Lees verder