De school

De Boeier is een openbare basisschool met 19 groepen in een prachtig gebouw. De Boeier heeft een team van 35 mensen, waarvan een groot deel al lange tijd met elkaar samenwerkt.

Wij willen kinderen in het basisonderwijs ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling, door het aanbieden van methodisch en projectmatig onderwijs in een veilige en plezierige omgeving voor kind, leerkracht en ouder. Wij werken met jaargroepen 1 t/m 8.

Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is.

Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol vertrouwen tegemoet te laten gaan.

Hierbij kiezen wij bewust voor een optimale samenwerking tussen kinderen, leerkrachten en ouders.

Wat betekenen die 21e eeuwse vaardigheden voor ons?

Onze kinderen kunnen aan het eind van groep 8:
Problemen oplossen, reflecteren, samenwerken, leiding geven en nemen, kritisch denken en communiceren.

Ze hebben de volgende vaardigheden:

–        Ze zijn ICT geletterd
–        Ze zijn zich bewust van hun eigen vaardigheden
–        Ze zijn zich bewust van de omgeving om zich heen
–        Ze zijn sociaal- en cultuurvaardig.

We leren kinderen deze vaardigheden door ze te betrekken bij hun eigen ontwikkeldoelen.

Zo zie je bij ons in iedere groep een groepsmissie, groepsregels en groepsdoelen die door de leerlingen zijn opgesteld. In de aankomende periode wil de Boeier zich verder verdiepen in het werken met kind portfolio’s.

Wij hechten waarde aan:
* Samenwerken
* Betrokkenheid
* Zelfverantwoordelijkheid
* Respect
* Plezier in leren