Ouderbetrokkenheid

Kennismakingsgesprekken op De Boeier
De Boeier is het begin van dit schooljaar gestart met het voeren van kennismakingsgesprekken met ouders. ‘Wij zien dit als de start van een goede samenwerking tussen ouders en leerkracht waarbij het kind centraal staat’, zegt Aukje van der Meer, adjunct directeur.

‘Wij willen graag weten wat de specifieke behoeften van het kind zijn en hoe de thuissituatie is. Ook stemmen we verwachtingen met elkaar af’, vertelt ze. Ouders vulden voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in. Het uitgangspunt is dat ouders over hun kind vertellen en de leerkracht vooral luistert.

De gesprekken werden vanaf de tweede week na de zomervakantie gehouden. ‘Voor de leerkrachten was het heel fijn om al zo snel kennis met ouders te maken. Op deze manier kunnen we veel sneller inspelen op wat kinderen nodig hebben. En wie weet dat beter dan de ouders?’

Het idee om de gesprekken te voeren ontstond vorig jaar, tijdens een studiedag over ouderbetrokkenheid begeleid door het CPS. ‘Door al vanaf de tweede week met ouders van kinderen te praten, wordt de ouderbetrokkenheid versterkt. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat het kind er beter van wordt.’

‘Uit onderzoek blijkt dat twee factoren een grote invloed hebben op de leerprestaties van een kind. De kwaliteit van de leerkracht is erg belangrijk en daarnaast de thuis- en gezinsfactoren. Het is dus heel belangrijk dat ouders betrokken zijn met wat er op school gebeurt en dat de leerkracht weet wat er thuis speelt. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar zorgt voor een goede overdracht’, legt Aukje van der Meer uit.

De school gaat volgend jaar door met de kennismakingsgesprekken. ‘De aanpak is succesvol. Zowel de leerkrachten als ouders zijn positief over de gesprekken. Natuurlijk is er ruimte voor verbeteringen. Zo zullen we volgend jaar de vragenlijst verbeteren. Bij het maken van een nieuwe vragenlijst zullen we gebruik maken van de ideeën van ouders. Wat vinden zij belangrijk dat de nieuwe leerkracht over hun kind weet?’

De kennismakingsgesprekken worden in alle groepen gevoerd en is een aanvulling op de gesprekken die leerkrachten van de nieuwe en oude groep onderling met elkaar hebben.

In de groepen 1 wordt al langere tijd gewerkt met kennismakingsgesprekken. Bij deze gesprekken maken de ouders vooraf een woordweb waarbij belangrijke informatie van het kind met de leerkracht wordt besproken.