Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 houdt in dat de school en de ouders delen en samen zoeken naar nieuwe informatie met een doel voor ogen dat voor beide helder is: de ontwikkeling van het kind.  Bij ouderbetrokkenheid 3.0 gaat het dus niet alleen om (elkaar) informeren maar om samenwerken.

De drie kernwaarden van Ouderbetrokkenheid 3.0:

  1. We zijn gelijkwaardig
  2. We zijn samen verantwoordelijk
  3. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

 

Op de Boeier zie je in de uitvoering van ouderbetrokkenheid 3.0 duidelijk twee componenten terug. Het jaarlijkse startgesprek en een communicatieplan op maat.

Het startgesprek
Het startgesprek wordt aan het begin van het schooljaar gevoerd. Wij zien dit als de start van een goede samenwerking tussen ouders en de leerkracht, waarbij het kind centraal staat. Wij willen graag weten wat de specifieke behoeften van het kind zijn en hoe de thuissituatie is. Ook stemmen we tijdens het gesprek verwachtingen met elkaar af. Het uitgangspunt is dat ouders over hun kind vertellen en de leerkracht vooral luistert.

Communicatieplan op maat
Tijdens het startgesprek wordt ook een communicatieplan op maat gemaakt. In het plan worden afspraken gemaakt over de manier van communiceren voor het aankomende schooljaar. Daarbij gaan we uit van wat voor de ontwikkeling van het kind het beste is. Op de Boeier kan dit bij elke leerkracht verschillen.

Bijeenkomst ouderbetrokkenheid

Op 21 juni 2018 hebben we een mooie bijeenkomst gehad over Ouderbetrokkenheid 3.0. Er deden zo’n 20 ouders mee en 7 leerkrachten. Dat is voor de Boeier een mooie opkomst, heb ik me laten vertellen, maar toch hoop ik de volgende keer op een groter aantal.

We hebben gesproken over vormen en manieren van ouderbetrokkenheid. De basis van het gesprek is het e-book Ouderbetrokkenheid 3.0 dat overigens gratis is te downloaden van de site van het CPS. Op onze studieochtend van 27 juni gaan we binnen het team bespreken hoe we de gemaakte opmerkingen kunnen integreren in onze manier van werken van komend schooljaar. Binnenkort staat het hele verslag op de site. Een heel beknopte samenvatting van wat er is gezegd is:

  • Je doet het samen, de gouden driehoek van ouder, kind en leerkracht staat centraal. Blijf naar elkaar terugkoppelen. Als ouder kies je bewust voor de Boeier: Bewust Boeier. Je kiest dus ook bewust voor ouderbetrokkenheid. Dat houdt ook een soort verplichting in. Als je ontevreden bent kun je, of moet je zelfs, in contact treden met degene die het betreft.
  • Aan de ene kant wordt er flexibiliteit verlangd, aan de andere een eenduidig beleid. Hoe daarmee om te gaan vraagt net zo goed iets van ouders als van leerkrachten en de school.
  • De toegankelijkheid van leerkrachten wordt als erg leerkrachtafhankelijk ervaren. Ouders nemen vaak voor algemeen aan wat ze van de eerste leerkracht die ze zijn tegengekomen gewend zijn.
  • Er is een vraag gesteld over een platform, een digitale agenda. Sommige mensen komen weinig bij het lokaal. Als daar dan een inschrijflijst hangt dan zorgt dat voor moeilijkheden.