Ouderraad

 

De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van de leerlingen van de Boeierschool. Zij worden gekozen voor een periode van twee jaar en zetten zich vrijwillig in om allerlei activiteiten in en rond school te ondersteunen of te coördineren. Ideaal zou zijn, als iedere groep door minimaal 1 ouder vertegenwoordigd wordt (wij kunnen altijd versterking gebruiken).

 

Wat doet de OR precies?

 • Het beheren van de ouderbijdrage.
 • Namens de ouders meedenken over en advies uitbrengen aan school betreffende schoolreisjes, excursies en andere activiteiten.
 • Het verzorgen van de boodschappen en andere benodigdheden en praktische zaken voor schoolreisjes en (feestelijke) activiteiten (zoals Sinterklaas en kerst).
 • Het fungeren als klankbord voor de school en de Medezeggenschapsraad (MR).

 

Vergaderingen

De OR vergadert regelmatig, waarbij de bouwcoördinatoren (BC) uit de onder- , midden- en bovenbouw aanwezig zijn.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor vele doeleinden, zoals het Sinterklaas en kerstfeest. Ook allerlei sport- en natuuractiviteiten, kunst- en cultuurprojecten en versnaperingen tijdens schoolactiviteiten worden uit deze bijdrage betaald.  Samenvattend zijn het de zaken die ten goede komen aan de leerlingen van de Boeierschool en die niet uit het schoolgeld betaald kunnen worden. De ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de jaarlijkse ouderavond vastgesteld. Ouders ontvangen via hun kind een brief met daarin het te betalen bedrag en het rekeningnummer. Indien de brief niet meer in uw bezit is kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL69 RABO 0155234218 t.n.v. ouderraad Boeierschool o.v.v. de naam en groep van uw kind en of het om ouderbijdrage of schoolreis gaat.

 

Aankondigingen, opmerkingen of ideeën

De ouderraad kunt u bereiken per mail of per postvak. Als u vragen, opmerkingen en/of ideeën heeft, verzoeken wij u die op papier in te leveren bij de conciërge geadresseerd t.a.v. de Ouderraad, of per e-mail te versturen naar or.boeier@stichtingschool.nl. De ouderraad komt in principe elke woensdagochtend om 08:30 uur bijeen in de teamkamer of hal in de middenbouw.

 

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

 • Joyce Post
 • Kirsten Kok
 • Joyce Oostweegel
 • Fiona Zwarteveen
 • Marieke de Rijk
 • Jolanda Schreurs
 • Sandy van de Pol

 

Vanuit het team:

 • Trudy Gerritsen (1/2)
 • Janneke Aalbers (3/4)
 • Mandy ten Hag (5/6)
 • Pamela van Walbeek (7/8)