Oudervereniging

De school vindt het belangrijk dat er naast het reguliere lesaanbod extra activiteiten  georganiseerd worden die de tijd voor onze kinderen op school nog leuker maakt. Dit wordt bekostigd door een vrijwillige ouderbijdrage.  De school heeft de inning en het financiële beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, excursies en schoolreis uitbesteed aan de oudervereniging.

Zonder uw bijdrage kunnen deze belangrijke activiteiten niet georganiseerd worden. 

 

OUDERBIJDRAGE 2019 / 2020

De ouderbijdrage* bestaat uit drie items:

Vrijwillige ouderbijdrage € 14,00
Excursie € 11,50
Schoolreis / schoolkamp (verschillend per groep) Groep 1 € 3,50
Groep 2 € 8,50
Groep 3 € 8,50
Groep 4 € 13,50
Groep 5 € 21,00
Groep 6 € 34,00
Groep 7 € 62,50
Groep 8 € 115,00

 

Graag betalen op bankrekening NL 90 RABO 0327 2452 98  t.n.v. Oudervereniging de Boeier

Meld voor- en achternaam, groepsnaam en ouderbijdrage 19/20.

*De bedragen zijn een gemiddelde van alle 8 schooljaren.

Waarom een oudervereniging?
Vanaf 21 december 2017 heet de vereniging: Oudervereniging De Boeier.  Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school beter regelen.

Het is daarom van belang voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van het onderstaande kennis te nemen:

Alle ouders/verzorgers van ingeschreven leerlingen bij OBS De Boeier zijn automatisch lid van de Oudervereniging De Boeier. Het lidmaatschap eindigt automatisch, als het kind de school heeft verlaten.

U kunt het incasso formulier hier downloaden.  Graag inleveren bij het conciërgekantoor.

Wat doet onze oudervereniging?
De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage. Ook verrichten wij praktische ondersteuning voor de feesten, schoolkamp, excursies, Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, sportdagen, avondvierdaagse enzovoort. Via werkgroepen geven we hier samen met de leerkrachten invulling aan.

Hoe wordt dit bekostigd?
Vóór ieder volgend schooljaar (uiterlijk in juni) wordt een begroting vastgesteld door het bestuur en ter inzage voorgelegd aan alle leden. De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan alle leden van de oudervereniging tijdens de jaarvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar en wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag (de directie van de school) en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team van ouders / verzorgers:

  • Joanne Baars, Voorzitter
  • Jaap Slicht, Secretaris
  • Esther Leij, Penningmeester
  • Magda Cyranowska
  • Anastasie Loembet
  • Sabrina Losekoot
  • Karin Reijenga
  • Frank ten Brink
  • Sanne van Deventer-Westdijk
  • Frank van Deventer

Jaarvergadering en overige vergaderdata
Jaarlijks legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering op school.

Wij zijn iedere week wisselend op maandagochtend of woensdagochtend aanwezig in de teamkamer. Loop gerust eens binnen, u bent altijd welkom.

Vragen of verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging via: or.boeier@stichtingschool.nl

 

De Oudervereniging de Boeier

Karveel 49-19
8242 VS Lelystad

T 0320-222178

E  or.boeier@stichtingschool.nl

KVK 70361509

BTW n.v.t.

Algemene Voorwaarden verwerking en betalingen ouderbijdrage