Oudervereniging

Lieve ouder/verzorger,

Het schooljaar gaat weer beginnen. Wij hebben er ontzettend veel zin in om er dit nieuwe jaar een gezellig, sportief en leerzaam jaar van te maken voor jullie kinderen!

Onze motto:Voel je als een vis in het water!’

Onze missie: Alle kinderen verdienen een leuke tijd op de basisschool.

Om alle activiteiten buiten de lesactiviteiten om voor jullie kinderen te kunnen organiseren vragen wij om uw ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 10,00. Voor dit bedrag organiseren wij:

 • Begin en eind feest voor de hele school
 • Sport en spel (korfbal, basketbal, voetbal, etc.)
 • Feesten & Juffen / Meester verjaardag
 • Koningsspelen
 • Activiteiten rondom Pasen & Kerst
 • Sinterklaas feest en cadeau

Naast de vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten zijn de bedragen voor excursie, schoolreis & schoolkamp voor dit jaar als volgt vastgesteld:

Vrijwillige ouderbijdrage € 10,00
Excursie € 18,50
Schoolreis / schoolkamp (verschillend per groep) Groep 1 € 5,25
Groep 2 € 12,75
Groep 3 € 12,75
Groep 4 € 20,25
Groep 5 € 31,50
Groep 6 € 47,60
Groep 7 € 87,50
Groep 8 € 161,00

De ouderbijdrage wordt begin oktober van elk schooljaar per mail gefactureerd met een Ideal link. Met de ouders die de ouderbijdrage op dit moment niet kunnen betalen treden wij in overleg.

Betalen kan via bankrekening NL 90 RABO 0327 2452 98  t.n.v. Oudervereniging de Boeier

Meld voor- en achternaam, groepsnaam en ouderbijdrage 20-21.

 

Waarom een oudervereniging?
Vanaf 21 december 2017 heet de vereniging: Oudervereniging De Boeier.  Op deze manier kunnen wij de inning van de ouderbijdrage en het financiële beheer rondom de activiteiten die wij organiseren samen met school beter regelen.

Het is daarom van belang voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van het onderstaande kennis te nemen:

Alle ouders/verzorgers van ingeschreven leerlingen bij OBS De Boeier zijn automatisch lid van de Oudervereniging De Boeier. Het lidmaatschap eindigt automatisch, als het kind de school heeft verlaten.

Wat doet onze oudervereniging?
De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage. Ook verrichten wij praktische ondersteuning voor de feesten, schoolkamp, excursies, Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, sportdagen, avondvierdaagse enzovoort. Via werkgroepen geven we hier samen met de leerkrachten invulling aan.

Hoe wordt dit bekostigd?
Vóór ieder volgend schooljaar (uiterlijk in juni) wordt een begroting vastgesteld door het bestuur en ter inzage voorgelegd aan alle leden. De ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt ter vaststelling voorgelegd aan alle leden van de oudervereniging tijdens de jaarvergadering in het begin van het nieuwe schooljaar en wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan het bevoegd gezag (de directie van de school) en de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?
Wij zijn een enthousiast team van ouders / verzorgers:

 • Joanne Baars, Voorzitter
 • Frank ten Brink, Secretaris
 • Esther Leij, Penningmeester
 • Magda Cyranowska
 • Anastasie Loembet
 • Sabrina Losekoot
 • Karin Reijenga
 • Jaap Slicht
 • Sanne van Deventer-Westdijk
 • Frank van Deventer

Jaarvergadering en overige vergaderdata
Jaarlijks legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af over de financiën en de activiteiten. Dit gebeurt tijdens de jaarvergadering op school.

Wij zijn een keer per maand op woensdagochtend aanwezig in de teamkamer. Loop gerust eens binnen, u bent altijd welkom.

Vragen of verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd contact opnemen met de oudervereniging via: or.boeier@stichtingschool.nl

 

De Oudervereniging de Boeier

Karveel 49-19
8242 VS Lelystad

T 0320-222178

E  or.boeier@stichtingschool.nl

KVK 70361509

BTW n.v.t.

Algemene Voorwaarden verwerking en betalingen ouderbijdrage