Klachtenprotocol

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee heeft. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school.  

Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook bespreken met de contactpersoon (Nynke Vogel) op uw school. Nynke is de vertrouwenspersoon op school.  

Zij is verbonden aan de school en kan u adviseren hoe en met wie u het beste in gesprek kunt gaan. Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing, kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de school, bij voorkeur schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon van de school.  

De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben met pesten, seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie, waarbij kinderen, ouders en/of medewerkers betrokken zijn.   

De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ook de website raadplegen: www.ggd-flevoland.nl. De GGD is te bereiken op telefoonnummer: 0320276211.    

Het indienen van een klacht bij het schoolbestuur. Contactpersoon is:
Erika Niezen.
Telefoon: 0320-767700,
e.niezen@stichtingschool.nl
Postbus 2451, 8203 AL, Lelystad. 

De LKC (Landelijke Klachten Commissie) is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingschool.nl.