SchOOLwiki

zoekopdracht

13 resultaten in categorie ""

bewegingsonderwijs

Vakgroep bewegingsonderwijs Bekijk voor informatie over de actuele activiteiten van de vakgroep bewegingsonderwijs de website: www.bewegingsonderwijslelystad.nl...
Lees verder

IJsbeer

...
Lees verder

kinderopvang

Voor school, na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de GO kinderopvang voor uw kind dat de basisschool de Boeier bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan...
Lees verder

leerlingenraad

De leerlingenraad op de Boeier, wat houdt dat in: Van de groepen 6 t/m 8 zit 1 vertegenwoordiger per jaargroep in de leerlingenraad. Om de 5 weken komt de leerlingenraad bijeen en praat over zaken die de kinderen bezig houden. Je hebt als klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad wel...
Lees verder

MR

  Vergaderdata MR OBS de Boeier Schooljaar 2014-2015 17 september 2014 22 oktober 2014 24 november 2014 7 januari 2015 18 februari 2015 17 maart 2015 28 april 2015 8 juni 2015   Medezeggenschapsraad van OBS de Boeier   De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Het emailadres van...
Lees verder

OR

budget ouderraad 2014 2015 financieel verslag or 2013 2014 bls toelichting minimale buffer 20132014 De ouderraad De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van de leerlingen van de Boeierschool. Zij zetten zich vrijwillig in om allerlei activiteiten in en rond school te ondersteunen of te coördineren. Ideaal zou zijn, al iedere groep...
Lees verder

Overblijf

Stichting Overblijf in Lelystad verzorgt op De Boeier de tussenschoolse opvang. Deze Stichting is een zelfstandige Stichting en staat los van de school. Contactpersoon, tevens eigenaar van de Stichting is Inge de Nooy. Uw kind kan gebruik maken van het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag....
Lees verder

passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de...
Lees verder

pestprotocol

toelichting minimale buffer 20132014 pestprotocol kinderen gr 1-8 2014-2015...
Lees verder

pestprotocol ouders

ouders 2014-2015...
Lees verder

schoolbestuur

Het College van Bestuur van stichting SchOOL wordt gevormd door André van der Velde (voorzitter) en Laurens van Tilburg. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs op 21 verschillende scholen in Lelystad en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en onze stakeholders. André van der...
Lees verder

vakantierooster

Vakantie: Periode: Herfstvakantie 13 oktober 2014 t/m 19 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari 2015 t/m 27 februari Pasen 3 april 2015 t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015, let op dit is 1 dag! Meivakantie 4 mei 2015 t/m 15 mei 2015 (incl Hemelvaart) Pinksteren 25 mei 2015 Zomervakantie 6 juli t/m 14...
Lees verder

verkeer

Rondom OBS de Boeier zijn er verschillende parkeergelegenheden aanwezig. Probeer hier gebruik van te maken als u met de auto komt....
Lees verder