SchOOLwiki

zoekopdracht

8 resultaten in categorie ""

bewegingsonderwijs

Vakgroep bewegingsonderwijs Bekijk voor informatie over de actuele activiteiten van de vakgroep bewegingsonderwijs de website: www.bewegingsonderwijslelystad.nl...
Lees verder

kinderopvang

Voor school, na school, op schoolvrije dagen en in de vakanties biedt de GO kinderopvang voor uw kind dat de basisschool de Boeier bezoekt. Het is belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons en op een ontspannen manier samen met leeftijdgenootjes bezig kan...
Lees verder

leerlingenraad

De leerlingenraad op de Boeier, wat houdt dat in: Van de groepen 6 t/m 8 zit 1 vertegenwoordiger per jaargroep in de leerlingenraad. Om de 5 weken komt de leerlingenraad bijeen en praat over zaken die de kinderen bezig houden. Je hebt als klassenvertegenwoordiger in de leerlingenraad wel...
Lees verder

Overblijf

Stichting Overblijf in Lelystad verzorgt op De Boeier de tussenschoolse opvang. Deze Stichting is een zelfstandige Stichting en staat los van de school. Contactpersoon, tevens eigenaar van de Stichting is Inge de Nooy. Uw kind kan gebruik maken van het overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag....
Lees verder

passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de...
Lees verder

Pestprotocol

Pestprotocol 17-18 kinderen pestprotocol 17-18 ouders  ...
Lees verder

schoolbestuur

Het College van Bestuur van stichting SchOOL wordt gevormd door André van der Velde (voorzitter) en Laurens van Tilburg. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs op 21 verschillende scholen in Lelystad en leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht en onze stakeholders. André van der...
Lees verder

verkeer

Rondom OBS de Boeier zijn er verschillende parkeergelegenheden aanwezig. Probeer hier gebruik van te maken als u met de auto komt....
Lees verder